Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
7025/HD-UBND 26/10/2022 Triển khai nội dung thành phần giáo dục và đào tạo thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025
2830/HD-UBND 06/05/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức về lĩnh vực công thương của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
2027/HD-UBND 06/04/2022 Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh
1465/HD-UBND 15/03/2022 Hướng dẫn về tổ chức hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ
1376/HD-UBND 10/03/2022 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác tài nguyên và môi trường các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam
1377/HD-UBND 10/03/2022 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
987/HD-UBND 22/02/2022 Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
475/HD-UBND 20/01/2022 Trình tự, thủ tục soạn thảo, đề nghị ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành quyết định quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
444/HD-UBND 19/01/2022 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác lao động, thương binh và xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
7376/HD-UBND 19/10/2021 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức
của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
7198/HD-UBND 12/10/2021 Mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng”
7128/HD-UBND 08/10/2021 Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay
6877/HD-UBND 01/10/2021 Hướng dẫn tạm thời các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong việc quản lý đi lại của người dân từ các tỉnh, thành phố đến tỉnh Quảng Nam và ngược lại trong giai đoạn hiện nay
72/HD-UBND 01/06/2021 Hướng dẫn Quy trình tiếp đón, giám sát và cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh vào tỉnh Quảng Nam
875/HD-UBND 25/02/2020 Về việc áp dụng các biện pháp theo dõi sức khỏe, cách ly các trường hợp đi từ các vùng có dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn