Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 12 trong 22, văn bản 551 đến 600 trong 1056 văn bản.
63/BC-BĐD 16/04/2024 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam quý I năm 2024!
84/BC-UBND 16/04/2024 Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Quảng Nam năm 2023
83/BC-UBND 12/04/2024 Về công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2024
82/BC-UBND 11/04/2024 Kết quả thống kê đất đai năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
80/BC-UBND 10/04/2024 Về việc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị thông qua hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn 2035
và tầm nhìn đến năm 2050
80/BC-UBND 10/04/2024 Về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện giai đoạn 2015-2023 theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg
và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
79/BC-UBND 05/04/2024 Về tình hình phân bổ chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 (đợt 2)
77/BC-UBND 04/04/2024 Sơ kết 03 năm (2021-2023) thực hiện Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo bóng đá trẻ tại Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
75/BC-UBND 03/04/2024 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
76/BC-UBND 03/04/2024 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ trọng tâm tháng 4, quý II/2024
74/BC-UBND 02/04/2024 Báo cáo tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc vì sự phát triển bền vững tỉnh Quảng Nam
71/BC-UBND 29/03/2024 Tình hình, kết quả triển khai thực hiện kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
72/BC-UBND 29/03/2024 Kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý I/2024 tỉnh Quảng Nam
70/BC-UBND 28/03/2024 Tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh
68/BC-UBND 25/03/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 3 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
69/BC-UBND 25/03/2024 Về việc đề xuất tháo gỡ vướng mắc liên quan đến việc chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh
kết cấu hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
50/BC-TCT 22/03/2024 Kết quả tháng 3 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
66/BC-UBND 22/03/2024 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử Quý I năm 2024
47/BC-BCĐ 20/03/2024 Tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024
44/BC-BVSTBCPN 19/03/2024 Tổng kết hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
61/BC-UBND 19/03/2024 Kết quả thực hiện dự án bố trí ổn định dân cư được hỗ trợ từ nguồn vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2022 theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ
62/BC-UBND 19/03/2024 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý I năm 2024
60/BC-UBND 15/03/2024 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đảm bảo trật tự
an toàn giao thông từ năm 2009 đến năm 2023
59/BC-UBND 14/03/2024 Về đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2023 tỉnh Quảng Nam
55/BC-UBND 11/03/2024 Về xin ý kiến phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu Công
nghiệp Tam Anh 2 thuộc khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
52/BC-UBND 08/03/2024 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng và nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2024
54/BC-UBND 08/03/2024 Kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam kỳ 2019-2023
51/BC-UBND 06/03/2024 Về tình hình triển khai thực hiện công tác xóa nhà tạm trên địa bàn tỉnh
33/BC-BCĐ 05/03/2024 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024
50/BC-UBND 05/03/2024 Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 3/2024
32/BC-BCĐ 04/03/2024 Tổng kết công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024
49/BC-UBND 04/03/2024 Về việc tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023
48/BC-UBND 29/02/2024 Giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư năm 2023
47/BC-UBND 28/02/2024 Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
46/BC-UBND 27/02/2024 Tình hình triển khai Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2023!
30/BC-TCT 26/02/2024 Kết quả tháng 02 năm 2024 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
42/BC-UBND 26/02/2024 Tình hình sản xuất, kinh doanh và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tháng 02/2024
43/BC-UBND 26/02/2024 Về danh mục dự án và kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách trung ương (vốn trong nước và vốn nước ngoài ngân sách trung ương cấp phát) năm 2023 đề nghị kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2024 tỉnh Quảng Nam
44/BC-UBND 26/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính tháng 02 năm 2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
45/BC-UBND 26/02/2024 Về đề xuất điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2024
41/BC-UBND 14/02/2024 Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
40/BC-UBND 13/02/2024 Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Từ ngày 08-13/02/2024, tức 29 tháng Chạp đến mùng 4 tháng Giêng)
39/BC-UBND 11/02/2024 Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Từ ngày 08-11/02/2024, tức 29 tháng Chạp đến mùng 2 tháng Giêng).
37/BC-UBND 07/02/2024 Kết quả 05 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 - 2024
38/BC-UBND 07/02/2024 Kết quả thực hiện giao ước thi đua năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
26/BC-ĐKT 06/02/2024 Kết quả kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Sở, ngành và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh
36/BC-UBND 06/02/2024 Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
35/BC-UBND 05/02/2024 Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2023
32/BC-UBND 01/02/2024 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách TTHC và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp năm 2023 tỉnh Quảng Nam
33/BC-UBND 01/02/2024 Về tình hình, kết quả triển khai thực hiện kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, sạt lở từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2023 tại Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 29/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn