Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 11 trong 255, văn bản 501 đến 550 trong 12707 văn bản.
6256/UBND-TD 23/09/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 323/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh liên quan đến dự án KĐT Bách Đạt, KĐT 7B mở rộng, KĐT Hera Complex Riverside
6257/UBND-TD 23/09/2022 V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Tiến
6258/UBND-TD 23/09/2022 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Vân
6259/UBND-TD 23/09/2022 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Yến
6260/UBND-TH 23/09/2022 Tra cứu, thực hiện Nghị định số 58/2022/NĐ-CP về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam
6261/UBND-TH 23/09/2022 V/v điều chỉnh thời gian trình ban hành Kế hoạch hành động về tăng trưởng xanh.
6263/UBND-KTN 23/09/2022 V/v góp ý dự thảo Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)
6264/UBND-KGVX 23/09/2022 V/v cung cấp thông tin để Trường Đại học Nam Cần Thơ trao học bổng cho học sinh nghèo, học giỏi của tỉnh Quảng Nam
1022/VPUBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 20/9/2022
1025/VPUBND-HCTC 22/09/2022 Tham gia tổ công tác khảo sát tuyến ĐGHC giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.
6199/UBND-KGVX 22/09/2022 Thống nhất chủ trương một số nội dung tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III năm 2022 tại tỉnh Điện Biên
6200/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông A Rất Bhen)
6201/UBND-NCKS 22/09/2022 Về việc tham mưu nội dung đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1747- CV/BTCTU ngày 19/9/2022.
6202/UBND-KGVX 22/09/2022 Thực hiện thông báo, gắn biển địa chỉ số trên địa bàn tỉnh
6203/UBND-TH 22/09/2022 Đề xuất các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Hà Lan, Anh, Bỉ, Italia và Phần Lan
6204/UBND-KTN 22/09/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình
6205/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6207/UBND-KTN 22/09/2022 V/v góp ý dự thảo hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án mở rộng, thành lập mới khu bảo tồn biển
6212/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông Trần Ngọc Hiên)
6213/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông Nguyễn Hồng Nhân)
6214/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v tiếp nhận vào làm công chức (ông Nguyễn Tiến Cường)
6215/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v khẩn trương báo cáo thực trạng việc quản lý, sử dụng đất đai tín ngưỡng, tôn giáo
6216/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v triển khai, thực hiện quy trình công tác cán bộ theo Thông báo số 407-TB/TU ngày 08/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
6217/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v nguồn và nhu cầu kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2021
6218/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v dự toán chi phí xây dựng phương án giá đất cụ thể để xác định nghĩa vụ tài chính đối với các dự án khu dân cư, khu đô thị được giao đất, cho thuê đất nhiều đợt trên địa bàn tỉnh
6219/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của ông Hồ Mua
6220/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của một số hộ dân thôn Hòa Mỹ, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành
6221/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Nhẫn
6222/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của một số tiểu thương chợ Bà Rén (cũ)
6223/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của bà Phổ Thị Xuân và bà Phổ Thị Hoa
6224/UBND-TD 22/09/2022 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 323/TB-UBND ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh liên quan đến dự án Viêm Minh – Hà Dừa
6225/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn của ông Lê Văn Minh
6226/UBND-TD 22/09/2022 V/v chuyển đơn các tiểu thương chợ Tam Kỳ
6228/UBND-KTN 22/09/2022 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư thủy điện Sông Bung 3A tại huyện Nam Giang
6229/UBND-KTN 22/09/2022 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Đầu tư xây dựng thủy điện Tr’Hy tại huyện Tây Giang
6230/UBND-KTN 22/09/2022 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Nhà máy thực phẩm Sáng Ngọc Thăng Bình tại lô B/B4, Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được, huyện Thăng Bình
6231/UBND-KTN 22/09/2022 V/v nghiệm thu, quyết toán dự án hoàn thành và điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Cao đẳng Quảng Nam, hạng mục: Sửa chữa nhà hiệu bộ (cơ sở Núi Thành)
6233/UBND-KGVX 22/09/2022 V/v ủy quyền tham dự các chương trình nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Đồn Nhất – Hải Vân Quan tại tỉnh Quảng Nam do Thành ủy Đà Nẵng tổ chức
6235/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2022 của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai
6236/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v tham gia góp ý đối với danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá tại dự thảo Luật giá (sửa đổi)
6237/UBND-KTN 22/09/2022 V/v tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình
6238/UBND-KGVX 22/09/2022 Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển dữ liệu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia
6239/UBND-KTTH 22/09/2022 V/v triển khai các công việc còn lại của Dự án LRAMP
6240/UBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 1707/UBND-TTQĐ ngày 17/8/2022
6241/UBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Công văn số 681/UBND-QLĐT ngày 18/4/2022
6242/UBND-KTN 22/09/2022 V/v góp ý dự thảo Chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
6246/UBND-NCKS 22/09/2022 V/v tiếp tục xác minh, thu thập chứng cứ liên quan đến vụ việc vi phạm hành chính
1017/VPUBND-NCKS 21/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện các Nghị định: số 60/2022/NĐ-CP, số 61/2022/NĐ-CP, số 62/2022/NĐ-CP, số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1018/VPUBND-KTN 21/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại các Báo cáo: số 386/BC-UBND, số 387/BC-UBND, số 388/BC-UBND và số 389/BC-UBND ngày 20/9/2022
1020/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn