Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 311 trong 571, văn bản 15501 đến 15550 trong 28501 văn bản.
4571/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 3338/KH-BTP ngày 18/6/2024 của Bộ Tư pháp
4572/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 63/2024/NĐ-CP và Thông tư số 04/2024/TT-BTP
4573/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v giải quyết kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Tân Tiến
4574/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2024-2030”
4575/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-BTP ngày 06/6/2024 của Bộ Tư pháp
4576/UBND-NCKS 21/06/2024 V/v thực hiện Quyết định số 1078/QĐ-BTP, Quyết định số 1079/QĐ-BTPngày 11/6/2024 của Bộ Tư pháp
4577/UBND-KTN 21/06/2024 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị Viêm Minh Hà Dừa tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
4578/UBND-KTTH 21/06/2024 Phương án xử lý thửa đất số 332, Tờ bản đồ số 3, phường Cẩm An, thành phố Hội An (STN)!
4579/UBND-KTTH 21/06/2024 V/v báo cáo nguồn tăng thu NSĐP năm 2023 thực hiện cải cách tiền lương năm 2024
4514/UBND-KTN 20/06/2024 V/v chủ trương tổ chức Hội thảo quốc tế về tuyến Hành lang kinh tế Đông Tây qua cặp Cửa khẩu quốc tế Nam Giang – Đắc Tà Oọc/Lào
4515/UBND-NCKS 20/06/2024 V/v ủy quyền, giao nhiệm vụ tham gia giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm do ông Lâm Đạo Lập và bà Chiristine Loan khởi kiện
4516/UBND-KTTH 20/06/2024 kinh phí đưa Đoàn Đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Quảng Nam tham dự Chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II năm 2024 tại Hà Nội
4517/UBND-KTN 20/06/2024 V/v thực trạng và đề xuất điều chỉnh, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
4518/UBND-KTTH 20/06/2024 Bổ sung kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, quảng bá văn hóa và khởi nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024!
4519/UBND-KTTH 20/06/2024 V/v hoàn trả nợ vốn vay dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II và dự án Năng lượng nông thôn giai đoạn II mở rộng tỉnh Quảng Nam
4520/UBND-TH 20/06/2024 V/v xây dựng nội dung tham mưu UBND tỉnh dự kiến trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 (Hội Nông dân tỉnh đề nghị)
4521/UBND-KTN 20/06/2024 V/v hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng
4522/UBND-NCKS 20/06/2024 V/v kiểm tra, giám sát các nhà thầu thi công Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ và Dự án, mở rộng ngăn lộ TBA 500Kv Thạnh Mỹ
4525/UBND-KGVX 20/06/2024 V/v điều chỉnh, thay đổi quy mô, hạng mục công trình tại Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh
4526/UBND-KTN 20/06/2024 V/v lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050, tỉnh Quảng Nam
4527/UBND-KTN 20/06/2024 V/v lấy ý kiến Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An giai đoạn đến năm 2035 và tầm nhìn đến 2050, tỉnh Quảng Nam
4528/UBND-KTN 20/06/2024 V/v tham gia ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
4529/UBND-KTN 20/06/2024 V/v góp ý dự thảo “Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 06/2015/TT-BTNMT ngày 05/02/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật công tác điều tra, đánh giá địa chất môi trường khu vực có khoáng sản độc hại”
4530/UBND-KTN 20/06/2024 V/v giải quyết việc tách thửa, đăng ký biến động, cấp giấy chứng nhận cho người nhận chuyển nhượng đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở
4531/UBND-KGVX 20/06/2024 V/v báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị định số 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục
4535/UBND-NCKS 20/06/2024 Về tham mưu cử người đại diện phần vốn nhà nước
4536/UBND-NCKS 20/06/2024 Tham mưu cử học viên tham dự khoá đào tạo
4537/UBND-KTTH 20/06/2024 V/v đăng ký tài khoản, chữ ký số chuyên dùng công vụ phục vụ cho việc sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công
4538/UBND-KTTH 20/06/2024 V/v góp ý MOU của Đoàn CPM - CPRM 2024
4539/UBND-KTTH 20/06/2024 V/v thực hiện báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp năm 2023
4540/UBND-KTTH 20/06/2024 Tham dự sự kiện Quốc tế InnoEx 2024!
4541/UBND-TH 20/06/2024 V/v phân công báo cáo tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh khóa X (tổ chức vào ngày 21/6/2024).
4543/UBND-NCKS 20/06/2024 V/v vắng phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính do ôngLương Quang Nghi khởi kiện
4544/UBND-KTTH 20/06/2024 Triển khai thực hiện Thông báo số 797-TB/TU ngày 12/6/2024 của Tỉnh ủy (Lvv CTQNa)!
4545/UBND-KTTH 20/06/2024 Điều chỉnh thời gian, địa điểm tổ chức xúc tiến đầu tư, thương mại, dịch vụ, văn hóa, ẩm thực, phát triển khởi nghiệp và các hoạt động trợ giúp bà con đồng hương tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024!
4546/UBND-KTN 20/06/2024 V/v triển khai CTMTQG GNBV giai đoạn 2021-2025, dự án 5
4547/UBND-KTN 20/06/2024 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị của Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ tại Công văn số 490/CTBĐATHHTB-TCCB.LĐ ngày 13/6/2024
4548/UBND-KTN 20/06/2024 V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) thuộc lĩnh vực y tế
4549/UBND-NCKS 20/06/2024 V/v tham mưu thực hiện Báo cáo số 726/BC-BTĐKT ngày 18/6/2024 của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương
4551/UBND-KTN 20/06/2024 V/v thực hiện việc bồi thường, tháo dỡ công trình quốc phòng và thủ tục thu hồi đất, bàn giao đất tại khu đất số 212 đường Lý Thường Kiệt, thành phố Hội An
4552/UBND-KTN 20/06/2024 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 66/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 của Chính phủ
4553/UBND-KTN 20/06/2024 V/v Hội chợ công thương khu vực Nam Trung Bộ - Khánh Hòa năm 2024
4555/UBND-KTN 20/06/2024 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 158/2006/NĐ-CP và Nghị định số 51/2018/NĐ-CP về Sở Giao dịch hàng hóa
4556/UBND-KTN 20/06/2024 V/v điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bánh nướng nhân thuỷ sản và sản phẩm rau củ chế biến đông lạnh xuất khẩu tại Cụm công nghiệp Hà Lam - Chợ Được
4557/UBND-KTN 20/06/2024 V/v chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư Trạm trộn sản xuất bê tông nhựa nóng 80T/h tại Cụm công nghiệp Quế Cường, huyện Quế Sơn
4558/UBND-KTN 20/06/2024 V/v ủy quyền dự Hội nghị kiểm soát giết mổ động vật; góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT, Thông tư số 10/2022/TT-BNNPTNT và Chương trình giám sát ATTP đối với thực phẩm có nguồn gốc động vật
4559/UBND-KTN 20/06/2024 V/v tham gia Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 20 năm 2024
4560/UBND-KTN 20/06/2024 V/v rà soát, báo cáo công tác chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh
4561/UBND-KTTH 20/06/2024 Triển khai Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 18/6/2024 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ sự nghiệp công (STC)!
4563/UBND-TD 20/06/2024 V/v hướng dẫn đơn của bà Trương Thị Tám

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn