Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 314 trong 379, văn bản 15651 đến 15700 trong 18907 văn bản.
3258/UBND-KTN 29/05/2023 V/v bổ sung, làm rõ một số nội dung liên quan đến đề nghị điều chỉnh Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 07/10/2015 của UBND tỉnh về thành lập Cụm công nghiệp Bồ Mưng
3259/UBND-KTTH 29/05/2023 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
3214/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v triển khai Quyết định về việc ban hành Cấu trúc mã định danh và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
3215/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v tham mưu trả lời đề nghị của Công ty Cổ phần STO về tiếp tục thực hiện dự án sau khi được thông tin về Kết luận thanh tra
3216/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v nghiên cứu giải quyết nội dung đề nghị của UBND thành phố Hội An.
3217/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v kinh phí đón tiếp, làm việc với Đoàn Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
3218/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v giao nhiệm vụ chủ dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
3219/UBND-KTN 26/05/2023 V/v tiếp tục phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phòng mặt bằng dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270 - Km89+700, tỉnh Quảng Nam
3220/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v phương án bố trí nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2023 để thực hiện chuẩn bị đầu tư dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
3221/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2545/UBND-KTN ngày 27/4/2023
3222/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tư pháp tại Công văn số 2018/BTP-VP ngày 22/5/2023
3223/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v thông báo lịch làm việc của Thanh tra Chính phủ (lần 5)
3224/UBND-TH 26/05/2023 Đón tiếp, làm việc với đoàn công tác Tổ chức VVA-Mỹ
3225/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v triển khai dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập
3226/UBND-TH 26/05/2023 Xin ý kiến Ban cán sự đảng UBND tỉnh thống nhất các nội dung liên quan
3227/UBND-NCKS 26/05/2023 Về việc góp ý Thông tư quy định Nội quy và Quy chế quy định về tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức
3228/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v chủ trương thuê dịch vụ để thực hiện một số công việc trong quy trình số hóa sổ hộ tịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3230/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v đánh giá về cơ chế quản lý và mô hình tổ chức đối với Trung tâm Y tế cấp huyện
3231/UBND-KTN 26/05/2023 V/v hoạt động sản xuất kinh doanh đối với các cơ sở may mặc đang hoạt động ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Tiên Phước
3232/UBND-KTN 26/05/2023 V/v điều chỉnh tiến độ hoàn thành dự án Khu nhà xưởng cho thuê của Công ty Cổ phần Indusvalley Chu Lai tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp
3233/UBND-KTN 26/05/2023 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Nước Chè tại huyện Phước Sơn
3234/UBND-KTN 26/05/2023 V/v bổ sung ngành nghề CCN Hà Lam - Chợ Được, xã Bình Phục, huyện Thăng Bình
3235/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của bà Trần Thị Lan
3236/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Vương Hữu Tú
3237/UBND-TD 26/05/2023 V/v hướng dẫn đơn của ông Phùng Ngọc Sơn
3238/UBND-TD 26/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Đinh Hợi
3239/UBND-TD 26/05/2023 V/v chuyển đơn của ông Phạm Xuân Tùng
3241/UBND-KGVX 26/05/2023 Góp ý dự thảo Nghị định quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
3242/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 24/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ và giao nhiệm vụ thực hiện
3243/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v trả lời nội dung liên quan đến đề nghị xác nhận thời gian công tác của ông Vàng Văn Ộ
3244/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ
3245/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v triển khai Công văn số 1893/LĐTBXH-TCGDNN ngày 24/5/2023 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
3246/UBND-KGVX 26/05/2023 Báo cáo việc triển khai thực hiện 03 CTMTQG liên quan lĩnh vực văn hóa
3247/UBND-KGVX 26/05/2023 V/v báo cáo tình hình giải ngân dự toán NSNN năm 2022-2023; đề xuất bổ sung kinh phí năm 2023 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
3248/UBND-KTN 26/05/2023 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch hành động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ giai đoạn 2021-2030
3249/UBND-KTN 26/05/2023 V/v thực hiện Thông báo số 3383/TB-BNN-VP ngày 25/5/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
3250/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trả lời Đại sứ quán Italia về Chương trình nghiên cứu khảo cổ năm 2023 tại Mỹ Sơn
3251/UBND-KTN 26/05/2023 V/v triển khai thực hiện Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn
3252/UBND-TH 26/05/2023 Phân công trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV
3253/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v đánh giá tình hình cân đối kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2023; dự kiến khả năng cân đối giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh
3254/UBND-KTN 26/05/2023 V/v báo cáo định kỳ kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
3255/UBND-KTTH 26/05/2023 V/v xem xét, tham mưu cho ý kiến đối với phương án sắp xếp nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3256/UBND-KTN 26/05/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 535/QĐ-TTg ngày 20/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3257/UBND-NCKS 26/05/2023 V/v thực hiện thử nghiệm khu vực cấm bay, hạn chế bay
3187/UBND-TH 25/05/2023 Giao các Sở, ngành chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị Tỉnh uỷ lần thứ 12
3188/UBND-KGVX 25/05/2023 V/v chủ trương truyền hình trực tiếp tại thành phố Hồ Chí Minh
3190/UBND-NCKS 25/05/2023 V/v báo cáo nội dung Phiên họp giải trình theo Kế hoạch số 27/KH-HĐND về công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022
3191/UBND-KGVX 25/05/2023 CV- Sở LĐTBXH tham mưu giải quyết chế độ bảo hiểm tan nạn lao động của ông Lê Văn Sỡ!
3192/UBND-KTN 25/05/2023 V/v hồ sơ điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất và kinh doanh nhựa Đạt Hòa - Chu Lai
3193/UBND-KTN 25/05/2023 V/v hoãn Đoàn Thanh tra của Ủy ban Châu Âu về IUU

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn