Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 37 trong 386, văn bản 1801 đến 1850 trong 19251 văn bản.
3597/UBND-KTN 09/06/2023 V/v giải quyết kiến nghị của công dân
3598/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 12/2023/TT-BYT ngày 06/6/2023 của Bộ Y tế
3599/UBND-KGVX 09/06/2023 Triển khai xây dựng mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh, xã thương mại điện tử
3600/UBND-KTN 09/06/2023 V/v rà soát công tác lập quy hoạch đô thi, quy hoạch xây dựng
3601/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v tuyển chọn giáo viên, giảng viên Việt Nam đi dạy tiếng Việt tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
3602/UBND-KTN 09/06/2023 V/v khai thác đất san lấp trong khu vực dự án Trang trại chăn nuôi kết hợp trồng trọt tại xã Quế Phú, huyện Quế Sơn
3603/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 182/HĐND-VP ngày 02/6/2023
3604/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v mức chi đặc thù thực hiện hoạt động xúc tiến đầu tư
3605/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội năm 2022
3606/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực y tế
3607/UBND-KTN 09/06/2023 V/v thu thập thông tin, số liệu phục vụ công tác Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025
3608/UBND-KTN 09/06/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng và Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh
3609/UBND-TH 09/06/2023 Xin thống nhất chủ trương tổ chức và tham gia các đoàn công tác quảng bá xúc tiến du lịch nước ngoài từ nguồn xã hội hóa
3610/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v gia hạn Giấy Đăng ký của tổ chức SCI/Anh
3611/UBND-TH 09/06/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện chương trình công tác tháng 6/2023 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
3612/UBND-TH 09/06/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án sáp nhập 03 đơn vị hành chính cấp huyện: Phú Ninh, Núi Thành, Tam Kỳ
3613/UBND-TH 09/06/2023 V/v tổ chức Hội nghị chuyên đề theo Thông báo số 58/TB-UBND ngày 06/3/2023 của UBND tỉnh
3614/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v tham gia ý kiến Hồ sơ trình của Thanh tra Chính phủ
3615/UBND-KGVX 09/06/2023 CV -SDL giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Truyền thông đa phương tiện Hà Nội Rich tại Công văn số 808-2023/HNR ngày 25/5/2023!
3616/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v phương án tự chủ giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp y tế công lập
3617/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh
3618/UBND-NCKS 09/06/2023 Về việc góp ý Dự thảo Hướng dẫn tổ chức hoạt động và bình xét thi đua của Cụm Thi đua các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
3619/UBND-TH 09/06/2023 V/v khẩn trương báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh.
3620/UBND-KTN 09/06/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi một số tiêu chí nông thôn mới cấp xã, huyện và bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù giai đoạn 2021 - 2025
3621/UBND-KTN 09/06/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo
3623/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v xem xét hỗ trợ kinh phí phục vụ Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội 15 làm việc tại tỉnh Quảng Nam
3624/UBND-TH 09/06/2023 V/v tham mưu báo cáo giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
3625/UBND-TD 09/06/2023 V/v chuyển đơn của bà Hồ Thị Mai
3626/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số
3627/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v bổ sung quyết định phê duyệt đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức
3628/UBND-NCKS 09/06/2023 V/v chuyển đơn bà Nguyễn Thị Thúy (lần 2)
3629/UBND-KTTH 09/06/2023 V/v hỗ trợ tháo gỡ khó khăn đối với Công ty CP SX Sô Đa Chu Lai
3630/UBND-KTN 09/06/2023 V/v tham mưu xây dựng nội dung trình HĐND tỉnh
3631/UBND-KTN 09/06/2023 V/v triển khai Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã kèm theo Quyết định số 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX ngày 02/6/2023
3632/UBND-KTN 09/06/2023 V/v thông tin chương trình Đoàn giao dịch xúc tiến thương mại tại Vương quốc Anh
3633/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v triển khai Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác truyền thông chính sách
3634/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v phối hợp triển khai Điều tra nhận thức công chúng về KH&CN năm 2023
3635/UBND-KGVX 09/06/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 658/QĐ-TTg ngày 08/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3559/UBND-KTN 08/06/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 492/CĐ-TTg ngày 31/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3560/UBND-KTN 08/06/2023 V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp lần thứ bảy Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
3561/UBND-KTN 08/06/2023 V/v tham gia Hội chợ Đặc sản Vùng miền Việt Nam 2023
3562/UBND-KTN 08/06/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 517/CĐ-TTg ngày 06/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3563/UBND-KTN 08/06/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ triển khai thực hiện Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 05/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ
3564/UBND-KTN 08/06/2023 V/v tăng cường công tác quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ động vật, bảo đảm vệ sinh thú y
3565/UBND-KTN 08/06/2023 V/v Chương trình công tác năm 2023 của Tổ công tác Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025
3566/UBND-KGVX 08/06/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty CP phát triển nghiên cứu công nghệ Việt Nam
3567/UBND-KGVX 08/06/2023 góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần
3568/UBND-KGVX 08/06/2023 V/v tổ chức bồi dưỡng mô-đun 6, 7, 8 cho giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông
3570/UBND-KGVX 08/06/2023 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh
tay chân miệng
3571/UBND-KGVX 08/06/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 30/5/2023 của Tỉnh ủy Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn