Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 51 trong 507, văn bản 2501 đến 2550 trong 25343 văn bản.
1175/UBND-KTTH 21/02/2024 Giải trình các nội dung Bộ Kế hoạch và Đầu tư ý kiến về kết thúc Dự án Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia!
1176/UBND-KTN 21/02/2024 V/v báo cáo thông tin đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực xây dựng trên địa bàn quản lý
1177/UBND-NCKS 21/02/2024 V/v chuyển đề nghị của Đoàn Cựu chiến binh các tỉnh phía Bắc
1131/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v đề nghị cấp đổi, cấp lại hiện vật khen thưởng
1132/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v vụ án hành chính sơ thẩm số 07/TLST-HC ngày 30/01/2024 do ông Bùi Văn Ánh khởi kiện
1133/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham mưu đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 trình Chính phủ!
1134/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham mưu Kế hoạch triển khai Chương trình số 44-CTr/TU ngày 05/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị!
1135/UBND-TD 20/02/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hoa Phượng
1137/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v thực hiện các kết luận kiểm tra việc thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các Sở, ngành và UBND các địa phương trên địa bàn tỉnh năm 2023
1138/UBND-KTTH 20/02/2024 Thẩm định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Dự án thành phần và kế hoạch thực hiện giai đoạn 2023-2024 Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ!
1139/UBND-KTN 20/02/2024 V/v dự Hội nghị “Triển khai nhiệm vụ phát triển ngành tôm nước lợ năm 2024”
1140/UBND-KTN 20/02/2024 V/v khai thác tận dụng gỗ nằm trong ranh giới rừng tự nhiên được chuyển mục đích sử dụng theo Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh
1141/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v giới thiệu và triển khai thực hiện Thông tư số 01/2024/TT-BLĐTBXH ngày 19/02/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1143/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v Báo cáo số 01/BC-QĐT ngày 07/02/2024 của Quỹ Đầu tư phát triển Quảng Nam
1145/UBND-KTN 20/02/2024 V/v thực hiện Nghị định số 15/2024/NĐ-CP ngày 16/02/2024 của Chính phủ
1147/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v chuyển Đơn xin cứu xét về thi hành án dân sự
1148/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v giới thiệu, cập nhật triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-LĐTBXH ngày 31/01/2024 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1149/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
1150/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 27/2019/TT-BCT ngày 15/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1151/UBND-KTN 20/02/2024 V/v Sổ tay hướng dẫn thực hiện một số hoạt động thuộc Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng DTTS và MN
1152/UBND-KTN 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS và MN năm 2024 trên địa bàn tỉnh
1153/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 22/2019/TT-BCT ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương
1154/UBND-KTN 20/02/2024 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 14/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1155/UBND-TH 20/02/2024 Việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050
1156/UBND-TH 20/02/2024 V/v tham mưu, giải quyết trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa X
1157/UBND-NCKS 20/02/2024 Tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 131-QĐ/TW của Bộ Chính trị
1158/UBND-TH 20/02/2024 Góp ý dự thảo Thông tư quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành Thống kê
1159/UBND-KTN 20/02/2024 V/v đánh giá triển khai thực hiện Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp và xây dựng Chương trình đầu tư, cải tạo hệ thống thoát nước và công trình xử lý nước thải các đô thị từ loại V trở lên
1160/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 175/QĐ-TTg và Quyết định số 176/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1161/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ
1162/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v phối hợp tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” toàn quốc năm 2024
1163/UBND-KTTH 20/02/2024 Theo dõi, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ!
1165/UBND-KGVX 20/02/2024 V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung tại Kế hoạch số 5770/KH-UBND ngày 28/8/2023 của UBND tỉnh
1167/UBND-KTN 20/02/2024 V/v thống nhất phương án sử dụng kinh phí không thường xuyên, nguồn dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được đối tượng chi còn chưa sử dụng đến ngày 31/12/2022
1168/UBND-KTN 20/02/2024 V/v góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài
1169/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v triển khai dự toán kinh phí thực hiện Đề án 06/CP
1170/UBND-KTTH 20/02/2024 Tham gia ý kiến dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính!
1171/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán vốn đầu tư công theo quy định tại Thông tư số 15/2021/TT-BTC ngày 18/02/2021 của Bộ Tài chính
1172/UBND-KTTH 20/02/2024 V/v đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2267-CV/TU ngày 15/01/2024
1173/UBND-NCKS 20/02/2024 V/v thực hiện Công văn số 595/BLĐTBXH-CQHLĐTL ngày 25/02/2024 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
1083/UBND-TD 19/02/2024 V/v chuyển đơn của bà Trương Thị Tám
1084/UBND-TD 19/02/2024 V/v chuyển đơn của ông Trần Ngọc Thao (Tân Thạnh)
1086/UBND-TD 19/02/2024 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Cháu
1087/UBND-KTN 19/02/2024 V/v chủ trương bàn giao, tiếp nhận để quản lý, vận hành, khai thác các công trình, hạng mục công trình thuộc dự án Nạo vét, thoát lũ khấn cấp và chống xâm nhập mặn sông Cổ Cò, thành phố Hội An
1088/UBND-KTN 19/02/2024 V/v điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung đô thị Prao, huyện Đông Giang giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030
1089/UBND-KGVX 19/02/2024 V/v góp ý bộ hồ sơ dự thảo Nghị quyết về Đổi mới Chương trình giáo dục mầm non
1090/UBND-KGVX 19/02/2024 V/v thực hiện Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ
1091/UBND-KGVX 19/02/2024 V/v thực hiện Thông báo kết quả kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo
1092/UBND-NCKS 19/02/2024 V/v tham mưu thực hiện đề nghị của Bộ Tư pháp tại Báo cáo số 450/BC-BTP ngày 25/12/2023
1093/UBND-NCKS 19/02/2024 V/v tham mưu thực hiện Quyết định số 143/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn