Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 668, văn bản 1 đến 50 trong 33391 văn bản.
213/BC-UBND 29/11/2022 Xin chủ trương lùi thời hạn phân bổ quỹ tiền lương đối với hợp đồng chuyên môn, nghiệp vụ trong chỉ tiêu biên chế được giao tại các đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương từ ngân sách nhà nước
214/BC-UBND 29/11/2022 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X)
215/BC-UBND 29/11/2022 Kết quả rà soát xung đột lợi ích và chuyển đổi vị trí công tác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3238/QĐ-UBND 29/11/2022 Về việc cấp kinh phí cho Hội Cựu chiến binh
3239/QĐ-UBND 29/11/2022 V/v Quyết định thành lập Ban Công tác về người khuyết tật tỉnh Quảng Nam
438/TB-UBND 29/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân Nguyễn Thị Nguyên
439/TB-UBND 29/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân Dương Đức Hòa
440/TB-UBND 29/11/2022 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi tiếp công dân liên quan đến dự án Khu dân cư khối 5, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn
7912/UBND-TH 29/11/2022 V/v tham mưu góp ý Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị
7913/UBND-TH 29/11/2022 V/v khẩn trương báo cáo tiến độ triển khai thực hiện Thông báo số 135/TB-VPCP ngày 06/5/2022 của Văn phòng Chính phủ
7914/UBND-KGVX 29/11/2022 Thống nhất chủ trương thuê dịch vụ giám sát an toàn thông tin cho các hệ thống dùng chung tỉnh Quảng Nam
7916/UBND-KGVX 29/11/2022 Xây dựng hệ thống thông tin chuyên ngành khoa học và công nghệ
7917/UBND-KGVX 29/11/2022 Thống nhất chủ trương triển khai hoạt động ứng dụng CNTT Hệ thống Trung tâm điều hành Y tế
7918/UBND-NCKS 29/11/2022 V/v tiếp nhận vào làm viên chức (ông Nguyễn Trần Vũ)
7919/UBND-KTTH 29/11/2022 V/v thực hiện tạo nguồn cải cách tiền lương của Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Nam
7920/UBND-KTTH 29/11/2022 V/v tham mưu triển khai Quyết định số 1449/QĐ-TTg ngày 22/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022
7921/UBND-KTTH 29/11/2022 V/v xem xét, giải quyết trả lời đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 305/TTr-SYT ngày 20/10/2022
7922/UBND-KTTH 29/11/2022 V/v điều chỉnh Văn kiện dự án “Phát triển năng lực về bảo trì thông minh cho các cây cầu cũ tại tỉnh Quảng Nam” do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ
7923/UBND-NCKS 29/11/2022 Về việc tham mưu việc Thanh tra Chính phủ kiểm tra thực hiện Kết luận thanh tra.
7924/UBND-KGVX 29/11/2022 Triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu, cung cấp dữ liệu mở
7925/UBND-NCKS 29/11/2022 V/v triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về rà soát, cập nhật, đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư làm sạch dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông, lâm, ngư, diêm nghiệp
7926/UBND-TH 29/11/2022 V/v đề nghị điều chỉnh, bổ sung nội dung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022) tổ chức tháng 12/2022.
7927/KH-UBND 29/11/2022 Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
1310/VPUBND-KGVX 28/11/2022 Điều chỉnh nội dung và giảm quy mô đào tạo chuyển giao phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đơn vị cấp 2, 3, 4 thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế dự án Nâng cấp, liên thông Hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp QOffice
1311/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Báo cáo số 373/BC-UBND ngày 23/11/2022
1312/VPUBND-HCTC 28/11/2022 Công tác cải cách hành chính
1313/VPUBND-KGVX 28/11/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ tại Báo cáo số 410/BC-UBND ngày 08/11/2022
1314/VPUBND-QTTV 28/11/2022 V/v đề nghị bố trí kinh phí sửa chữa Phòng Truyền thống Đoàn ĐBQH - HĐND- UBND tỉnh
1315/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng KCN Chu Lai tại Báo cáo số 53/BC-CTY ngày 22/11/2022
1316/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Timico tại Công văn số 51/VB-TIMICO/112022 ngày 21/11/2022
1317/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v đề nghị của Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Công nghiệp - Dịch vụ huyện Thăng Bình tại Công văn số 241/PTQĐCNDV ngày 25/11/2022
1318/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 211/TTr-UBND ngày 17/10/2022
1319/VPUBND-KTN 28/11/2022 V/v Kế hoạch thực hiện quy hoạch đối với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai
144/BC-BĐDNHCS 28/11/2022 Kết quả hoạt động BĐD HĐQT NHCSXH năm 2021 và 10 tháng 2022
212/BC-UBND 28/11/2022 Báo cáo Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021
3228/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (CN Viettel Quảng Nam)
3229/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy (Công ty TNHH Hữu Toàn Group)
3230/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng đối với nhà, đất của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3231/QĐ-UBND 28/11/2022 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
3232/QĐ-UBND 28/11/2022 Cho Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ An Bằng thuê để thực hiện dự án đầu tư Trang trại hữu cơ An Bằng (mục đích sử dụng là đất nông nghiệp khác) tại thôn Thạnh Phú, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc
3233/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh bị bãi bỏ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; sửa đổi Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 01/4/2022, Quyết định số 1537/QĐ-UBND ngày 07/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh
3234/QĐ-UBND 28/11/2022 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Đường Quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc
đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
3235/QĐ-UBND 28/11/2022 Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của các huyện, thị xã, thành phố đã được phân bổ tại Quyết định số 2609/QĐ-UBND
ngày 30/6/2022 của UBND tỉnh
436/TB-UBND 28/11/2022 Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi đi khảo sát thực tế, làm việc với UBND huyện Đại Lộc về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 và công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết
7855/UBND-TD 28/11/2022 V/v chuyển đơn của Công ty Cổ phần Tín Hưng
7856/UBND-TD 28/11/2022 V.v chuyển đơn của ông Nguyễn Đỗ Hùng và các công dân xã Tam Thăng
7858/UBND-TD 28/11/2022 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Trường Hạnh và một số hộ dân trú tại xã Tam Anh Nam
7859/UBND-TD 28/11/2022 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Văn Minh
7860/UBND-NCKS 28/11/2022 V/v cử công chức, viên chức tham gia tập huấn triển khai cập nhật, đồng bộ dữ liệu từ hệ thống của bộ, ngành, địa phương về cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
7861/UBND-NCKS 28/11/2022 Về việc tham mưu thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 224/BC-TTT ngày 17/11/2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn