Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 6, văn bản 1 đến 50 trong 283 văn bản.
4993/TTr-UBND 29/07/2022 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Thiết bị khâu tiền kỳ, hậu kỳ và lưu trữ phục vụ sản xuất chương trình truyền hình
4904/TTr-UBND 26/07/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng.
4689/TTr-UBND 18/07/2022 Chủ trương đầu tư dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới)
4640/TTr-UBND 15/07/2022 Đề nghị bổ sung danh mục dự án đầu tư từ nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước thực hiện Tiểu dự án 1 và Tiểu dự án 3 Dự án 4 năm 2022 trong Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 vào dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn
4569/TTr-UBND 14/07/2022 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E đoạn Km15+270-Km89+700, tỉnh Quảng Nam
4581/TTr-UBND 14/07/2022 Chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao
4598/TTr-UBND 14/07/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của thị xã Điện Bàn
4606/TTr-UBND 14/07/2022 Đề nghị chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa phân bổ và cấp lại cho các dự án khu dân cư, nghĩa trang nhân dân phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của huyện Thăng Bình
4608/TTr-UBND 14/07/2022 Về việc đề nghị phê duyệt chỉ tiêu cử tuyển năm 2022
4610/TTr-UBND 14/07/2022 Về việc thông qua biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh năm 2022
4566/TTr-UBND 13/07/2022 Đề nghị phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và kế hoạch năm 2022 từ ngân sách trung ương trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4568/TTr-UBND 13/07/2022 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết về kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
4512/TTr-UBND 12/07/2022 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Khu tái định cư Tam Thăng (giai đoạn 2)
4528/TTr-UBND 12/07/2022 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường nội thị phía Tây thị trấn Prao, huyện Đông Giang
4530/TTr-UBND 12/07/2022 Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện hỗ trợ người lao động không đủ điều kiện hưởng BHTN bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ bỏ trốn (Tờ trình Thủ tướng Chính phủ)
4535/TTr-UBND 12/07/2022 Về việc thống nhất chủ trương cho phép cắt giảm, dừng đầu tư hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B của dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)
4504/TTr-UBND 11/07/2022 Chủ trương đầu tư dự án Đường gom hai bên tuyến Quốc lộ 1 (đoạn giáp thành phố Tam Kỳ đến nút giao đường ĐT.615 mới)
4434/TTr-UBND 08/07/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã: Nam Giang, Hiệp Đức, Quế Sơn,
Đại Lộc, Duy Xuyên, Phú Ninh, Điện Bàn
4435/TTr-UBND 08/07/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện:
Quế Sơn, Duy Xuyên, Phú Ninh, Bắc Trà My
4445/TTr-UBND 08/07/2022 Đề nghị ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ, huy động, lồng ghép nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quản
4473/TTr-UBND 08/07/2022 Tờ trình Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4486/TTr-UBND 08/07/2022 Về phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và nguồn thưởng vượt thu năm 2021 của ngân sách tỉnh
4490/TTr-UBND 08/07/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021
740/TTr-VPUBND 08/07/2022 Về việc đề nghị ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Văn phòng UBND tỉnh
4416/TTr-UBND 07/07/2022 Về việc đề nghị đưa ra khỏi diện “Xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự”
4362/TTr-UBND 06/07/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương
4327/TTr-UBND 05/07/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
4319/TTr-UBND 04/07/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyên trách c
4320/TTr-UBND 04/07/2022 Về việc việc đề nghị khen thưởng thành tích Bằng “Có công với nước”
4267/TTr-UBND 01/07/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 9 thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết đặt tên, đổi tên, điều chỉnh giới hạn một số đường tại thành phố Tam Kỳ, thị trấn Núi Thành (huyện Núi Thành), thị trấn Hương An (huyện Quế Sơn); đặt tên cầu Nguyễn Duy Hiệu tại thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn, tỉnh Quản
4298/TTr-UBND 01/07/2022 Về việc đề nghị thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 - 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4299/TTr-UBND 01/07/2022 Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, từ năm học 2022-2023 đến hết năm học 2025-2026
4192/TTr-UBND 28/06/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Thăng Bình, Bắc Trà My, Nam Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An, Tam Kỳ và điều chỉnh tên danh mục dự án thu hồi đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Điện Bàn
4194/TTr-UBND 28/06/2022 Về việc bổ sung danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện, thành phố: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn,Thăng Bình, Nam Trà My, Núi Thành và Tam Kỳ
705/TTr-VPUBND 28/06/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
4125/TTr-UBND 27/06/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND ngày 03 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; chế độ hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động không chuyê
4095/TTr-UBND 24/06/2022 Đề nghị thống nhất ban hành Quyết định bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 4 Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh
4072/TTr-UBND 23/06/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định nội dung, mức chi thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống trong Chương trình phát triển nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030
4023/TTr-UBND 22/06/2022 Đề nghị bổ sung dự án Đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh vào danh mục kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2022
4024/TTr-UBND 22/06/2022 Cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022
4033/TTr-UBND 22/06/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định, UBND cấp xã trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất (gồm thẩm định bảng
3942/TTr-UBND 20/06/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
3922/TTr-UBND 19/06/2022 Đề nghị thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai
3802/TTr-UBND 14/06/2022 Chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An
3806/TTr-UBND 14/06/2022 Đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Xổ số kiến thiết năm 2021 đã phân bổ cho dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
3806/TTr-UBND 14/06/2022 Đề nghị thống nhất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn Xổ số kiến thiết năm 2021 đã phân bổ cho dự án Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Quảng Nam
3701/TTr-UBND 09/06/2022 Về việc quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam
3704/TTr-UBND 09/06/2022 Về việc đề nghị phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam
606/TTr-VPUBND 07/06/2022 Đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin dự án: Hệ thống Tổng đài thông tin dịch vụ công 1022 tỉnh Quảng Nam
3372/TTr-UBND 27/05/2022 Về việc bổ sung nội dung Tờ trình số 3301/TTr-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn