Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 34 trong 1083, văn bản 1651 đến 1700 trong 54137 văn bản.
4412/UBND-KTN 17/06/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 790-TB/TU ngày 04/6/2024 của Tỉnh ủy Quảng Nam
4413/UBND-KTN 17/06/2024 V/v đề xuất bổ sung kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E
4414/UBND-KTN 17/06/2024 V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ dự án đầu tư Khu nghỉ mát Malibu MGM tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
4415/UBND-TH 17/06/2024 V/v triển khai thực hiện kết quả chương trình giám sát năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh
4416/UBND-TH 17/06/2024 V/v thẩm định nội dung đề nghị bổ sung xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị)
4417/UBND-KTN 17/06/2024 V/v giới thiệu Thông tư số 10/2024/TT-BKHĐT ngày 12/6/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
4418/UBND-NCKS 17/06/2024 V/v tham mưu hiệp y khen thưởng theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
4419/UBND-KTN 17/06/2024 V/v báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp TKCN hàng không dân dụng và Kế hoạch ứng phó cấp quốc gia về tai nạn tàu bay dân dụng
4420/UBND-NCKS 17/06/2024 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ thực hiện Thông tư số 02/2024/TT-BNV ngày 12/6/2024 của Bộ Nội vụ
4421/UBND-TH 17/06/2024 V/v rà soát, tham mưu điều chỉnh các chỉ tiêu kinh tế - xã hội trong Chương trình số 31-CTr/TU ngày 25/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
4422/UBND-TH 17/06/2024 V/v tham mưu Đề cương chuyên đề 6: “Kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030”
4423/UBND-KGVX 17/06/2024 V/v khẩn trương hướng dẫn, giải quyết đề nghị của Trường Cao đẳng Y tế về việc cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
4424/UBND-TH 17/06/2024 UBND tỉnh triển khai CV số 624-CV/BCSĐ ngày 13/6/2024 của BCS đảng UBND tỉnh thực hiện Thông báo số 796-TB/TU ngày 12/6/2024 của Tỉnh ủy
4425/UBND-KTN 17/06/2024 V/v liên quan việc thực hiện dự án Sửa chữa, bảo trì các Trạm Y tế - Trung tâm Y tế thành phố Hội An
4426/UBND-KTN 17/06/2024 V/v xin chủ trương cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Nhà máy sản xuất kệ kho, giá đỡ bằng thép và các sản phẩm cơ khí tại Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc
4428/UBND-KTN 17/06/2024 V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050
4429/UBND-KTN 17/06/2024 V/v xin chủ trương điều chỉnh dự án Nhà máy may xuất khẩu Germton 2 của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Germton tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn
4430/UBND-NCKS 17/06/2024 Về tiếp nhận vào làm viên chức (ông Phan Văn Ngọc)
4431/UBND-NCKS 17/06/2024 V/v thống nhất Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 521/TTr-SNV ngày 13/6/2024
4432/UBND-NCKS 17/06/2024 V/v thống nhất Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 526/TTr-SNV ngày 13/6/2024
4433/UBND-NCKS 17/06/2024 V/v xử lý, giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, xây dựng của Công ty TNHH Thương mại Du lịch và Dịch vụ Bắc & Trung tại Cụm công nghiệp Thanh Hà, thành phố Hội An
4434/UBND-KTN 17/06/2024 V/v điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị An Phú tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn
4435/UBND-KTN 17/06/2024 V/v triển khai các dự án điện khí theo Quy hoạch điện VIII
4437/UBND-KTN 17/06/2024 V/v đề nghị báo cáo các nội dung liên quan đến dự án Trường THPT Võ Chí Công, huyện Tây Giang (phần bổ sung kè chống sạt lở đất)
4438/UBND-KGVX 17/06/2024 V/v phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam - Lớp 9
4439/UBND-KGVX 17/06/2024 V/v phê duyệt Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Quảng Nam - Lớp 12
4440/UBND-TH 17/06/2024 Cung cấp thông tin phục vụ biên soạn số liệu GRDP chính thức năm 2022, sơ bộ 2023 và ước tính năm 2024
4441/UBND-TH 17/06/2024 Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao
4442/UBND-KTN 17/06/2024 V/v hướng dẫn thực hiện đăng tải, cập nhật dữ liệu thông tin của tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng và vụ việc giám định tư pháp
4443/UBND-KTN 17/06/2024 V/v nghiên cứu, xác nhận thư ủng hộ của Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh
4444/UBND-KTTH 17/06/2024 giải quyết đề nghị của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
4445/UBND-KTTH 17/06/2024 góp ý dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực các cấp
4446/UBND-KTTH 17/06/2024 V/v báo cáo kết quả thực hiện chính sách an sinh xã hội năm 2023
548/VPUBND-KTN 17/06/2024 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Thăng Bình tại Báo cáo số 346/BC-UBND ngày 13/6/2024
1452/QĐ-UBND 17/06/2024 Phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin đối với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Nam (cấp độ 3)
1453/QĐ-UBND 17/06/2024 Về việc giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại và tổ chức
đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Văn Trung
1454/QĐ-UBND 17/06/2024 Thu hồi đất, cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kongo thuê đất để sử dụng vào mục đích làm khu chế biến khoáng sản (đá xây dựng) tại mỏ đá đồi Cù Lao, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh
1455/QĐ-UBND 17/06/2024 Về việc trợ cấp một lần đối với người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước
1456/QĐ-UBND 17/06/2024 QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm: Thuê bao dịch vụ trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng phục vụ công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh
1457/QĐ-UBND 17/06/2024 Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực Hóc Tra,
thôn Thạnh Xuyên, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên
1458/QĐ-UBND 17/06/2024 QĐ - Xác lập quyền sở hữu toàn dân và phê duyệt phương án xử lý đối với các máy móc, trang thiết bị y tế tiếp nhận do tổ chức, cá nhân tặng cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế!
1459/QĐ-UBND 17/06/2024 Quyết định cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Dương Kính)
1460/QĐ-UBND 17/06/2024 Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a
1461/QĐ-UBND 17/06/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, biển đảo của tỉnh Quảng Nam
1462/QĐ-UBND 17/06/2024 Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Nâng cấp mở rộng đường ĐT.609, đoạn An Điềm - A Sờ
96/QĐ-BCĐ389 17/06/2024 Về việc công nhận các tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí chuyên đề Tuyên truyền về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong khuôn khổ Giải thưởng Báo chí Huỳnh Thúc Kháng tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII (2023-2024)
189/TB-UBND 17/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Đoàn Văn Trung
190/TB-UBND 17/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tại cuộc họp về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
191/TB-UBND 17/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch hoạt động trong thời gian đến
4427/TTr-UBND 17/06/2024 Về việc báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác đất san lấp, xây dựng công trình tại khu vực đồi Châu Mỹ, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn