Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 34 trong 403, văn bản 1651 đến 1700 trong 20126 văn bản.
1654/QĐ-UBND 11/07/2024 Quyết định phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với viên chức thuộc Sở Y tế và UBND thành phố Hội An
1655/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của UBND huyện Tiên Phước
1656/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở KH&CN
1657/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Đặng Ngọc Châu, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan tỉnh, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1658/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Tư pháp
1659/QĐ-UBND 11/07/2024 Ủy quyền quyết định áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đối với gói thầu cung cấp dịch vụ Chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Thượng Đức
1660/QĐ-UBND 11/07/2024 Phê duyệt khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Sản xuất Tsurumi tài trợ
1661/QĐ-UBND 11/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, mở rộng, kéo dài hệ thống kênh tưới hồ Việt An đến các xã Quế Châu, Quế Thuận (giai đoạn 3)
1664/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia giải quyết khiếu kiện góp phần đảm bảo an ninh trật tự đối với các kỳ họp Trung ương, Quốc hội và Trụ sở tiếp công dân trên địa bàn tỉnh theo đề nghị của Công an tỉnh
1665/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn của huyện Tiên Phước năm 2023.
1666/QĐ-UBND 11/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho Nhân dân và cán bộ thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua Cụm các xã, thị trấn của huyện Phước Sơn năm 2023.
104/QĐ-BCĐ 10/07/2024 Quyết định thành lập cơ quan giúp việc Ban Chỉ đạo diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Đại Lộc năm 2024
1641/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Lê Minh Chiến, Phó Trưởng phòng Thông tin - Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
1642/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023, Theo đề nghị của Sở Nội vụ
1643/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1644/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị củaĐài PTTH Quảng Nam
1645/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Sở Tài chính
1646/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Trần Ngọc Tài, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1647/QĐ-UBND 10/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Thanh tra tỉnh
1648/QĐ-UBND 10/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trà My giai đoạn đến năm 2030
1649/QĐ-UBND 10/07/2024 Phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh phê duyệt Nhiệm vụ và dự toán kinh phí
lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hiệp Đức giai đoạn đến năm 2020 và năm năm 2030
1650/QĐ-UBND 10/07/2024 Về việc ủy quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo
1651/QĐ-UBND 10/07/2024 Công bố Danh mục thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực giáo dục và đào tạo trong hệ thống hành chính nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
1652/QĐ-UBND 10/07/2024 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Đỗ Thanh Lâm - Ban QLDA ĐTXD các CTNNPTNT
1653/QĐ-UBND 10/07/2024 về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với ông Nguyễn Hồng Lam - Ban QLDA ĐTXD các CTNNPTNT
1630/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Đoàn Thị Hoài Nhi, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1631/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 02 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh (02 CN)
1632/QĐ-UBND 09/07/2024 Về việc bổ sung biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2024
1633/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Nguyễn Văn Việt, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1634/QĐ-UBND 09/07/2024 V/v ủy quyền cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể tỉnh
1635/QĐ-UBND 09/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho bà Hoàng Thị Ngọc Diễm, Thư ký Tòa soạn báo in - Báo Quảng Nam, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1636/QĐ-UBND 09/07/2024 Về việc công nhận chức danh Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty Cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam
1638/QĐ-UBND 09/07/2024 Quyết định bổ nhiệm lại kế toán trưởng Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh
1622/QĐ-UBND 08/07/2024 Về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
1624/QĐ-UBND 08/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 04 cá nhân thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn; đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023
1625/QĐ-UBND 08/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 03 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH
1626/QĐ-UBND 08/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 10 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 (Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
1627/QĐ-UBND 08/07/2024 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho ông Khưu Thanh Hà, Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác từ năm 2021 đến năm 2023 theo đề nghị của Ban Tổ chức Tỉnh ủy
1628/QĐ-UBND 08/07/2024 QĐ - Thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam !
1629/QĐ-UBND 08/07/2024 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp
1621/QĐ-UBND 05/07/2024 Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2024 (đợt 1) thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
1600/QĐ-UBND 04/07/2024 Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1550/QĐ-UBND ngày 26/6/2024 của UBND tỉnh
1601/QĐ-UBND 04/07/2024 Về việc thành lập Ban Tổ chức Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII – năm 2024
1602/QĐ-UBND 04/07/2024 Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện Dự án: Đường trục chính nối từ cầu Bình Dương đến đường ven biển 129 (giai đoạn 1)
1603/QĐ-UBND 04/07/2024 Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên PTHT Khu công nghiệp Chu Lai
1604/QĐ-UBND 04/07/2024 Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết Quảng Nam
1605/QĐ-UBND 04/07/2024 Tặng Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh cho 02 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua các khối của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang năm 2023
1606/QĐ-UBND 04/07/2024 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ông Nguyễn Đức Huy, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đông Giang
1607/QĐ-UBND 04/07/2024 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 02 tập thể, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác năm 2023, Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đông Giang
1608/QĐ-UBND 04/07/2024 Thu hồi đất, giao đất cho Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp, thương mại, dịch vụ - Quỹ đất huyện Phú Ninh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng dự án Trung tâm thương mại dịch vụ ô tô Savico Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn