Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
12
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 2, văn bản 1 đến 50 trong 64 văn bản.
15/2020/QĐ-UBND 05/11/2020 Ban hành Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/2020/QĐ - UBND 17/07/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/6/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
9/2020/QĐ - UBND 17/07/2020 Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
8/2020/QĐ - UBND 13/07/2020 Quy định mức trần thu, quản lý, sử dụng chi phí in, chụp, đánh máy giấy tờ, văn bản khi thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6/2020/QĐ - UBND 01/07/2020 Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 và Quyết định số 14/2019/QĐ-UBND ngày 09/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
5/2020/QĐ - UBND 30/06/2020 Quy định giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
3/2020/QĐ - UBND 05/06/2020 Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
02/2020/QĐ - UBND 22/04/2020 Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1/2020/QĐ - UBND 20/03/2020 Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
26/2019/QĐ - UBND 25/12/2019 Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ sử dụng để sản xuất vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
23/2019/QĐ - UBND 18/12/2019 Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2019 - 2020
21/2019/QĐ - UBND 28/11/2019 Phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
20/2019/QĐ - UBND 06/11/2019 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
19/2019/QĐ - UBND 31/10/2019 V/v Quy định đơn giá xây dựng nhà ở, vật kiến trúc, công trình, tài sản trên đất để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cưkhi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
18/2019/QĐ - UBND 18/10/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
17/2019/QĐ - UBND 04/10/2019 Ban hành Quy định quản lý khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16/2019/QĐ - UBND 03/10/2019 Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Nam
15/2019/QĐ - UBND 18/09/2019 Ban hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam
14/2019/QĐ - UBND 09/09/2019 Ban hành quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, cho từ chức, miễn nhiệm và quy hoạch đối với người quản lý doanh nghiệp, trưởng phòng,phó trưởng phòng và tương đương thuộc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc UBND tỉnh Quảng Nam
12/2019/QĐ - UBND 24/07/2019 Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, từ chức đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc, trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
11/2019/QĐ - UBND 09/07/2019 Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
9/QĐ-UBND 04/06/2019 Ban hành quy định chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8/QĐ - UBND 02/05/2019 Ban hành quy chế về quản lý, bảo vệ phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn Quảng Nam
7/2019/QĐ - UBND 16/04/2019 Quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội của liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh
5/QĐ - UBND 28/02/2019 Về việc quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

3/2019/QĐ - UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định thực hiện sửa chữa, cải tạo, bảo trì, nâng cấp, mở rộng trụ sở, nhà làm việc trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4/2019/QĐ - UBND 31/01/2019 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam
20/2018/QĐ - UBND 20/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014, Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 và Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 0/12/2016 của UBND tỉnh
19/2018/QĐ - UBND 18/12/2018 Ban hành quy định về quản lý cung cấp sử dụng Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
18/2018/QĐ - UBND 06/12/2018 Ban hành Quy định quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
15/2018/QĐ - UBND 05/12/2018 Ban hành Quy định về quy chế quản lý kinh phí khuyến công và mức chi cho các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
16/2018/QĐ - UBND 05/12/2018 Ban hành Quy chế phân cấp một số công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
17/2018/QĐ - UBND 05/12/2018 Ban hành Quy định tiêu chí bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
14/2018/QĐ - UBND 27/11/2018 Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
12/2018/QĐ-UBND 22/11/2018 Ban hành quy định về quản lý cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong cơ quan hành chính nhà nước và người quản lý doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu thuộc Ủy ban nhân dân tinh Quảng Nam
13/2018/QĐ - UBND 22/11/2018 Ban hành quy định về quản lý viên chức, lao động hợp động trong đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức Hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
11/2018/QĐ - UBND 15/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 27/2010/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
9/2018/QĐ - UBND 17/09/2018 Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8/2018/QĐ - UBND 22/08/2018 Ban hành Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
6/QĐ - UBND 12/06/2018 Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch
để cấp giấy phép lái xe mô tô hạng A1 cho người khuyết tật
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
4/2018/QĐ - UBND 21/05/2018 Ban hành Quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh
3/2018/QĐ - UBND 05/02/2018 Ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
2/2018/QĐ - UBND 31/01/2018 Bãi bỏ các quy định về thực hiện mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho cán bộ không chuyên trách xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19 tháng 01 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Nam
1/2018/QĐ - UBND 15/01/2018 Ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
33/2017/QĐ - UBND 25/12/2017 Quy chế tiếp nhận, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri do Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam chuyển đến.
30/2017/QĐ - UBND 20/12/2017 Ban hành Quy định về tổ chức đào tạo, sát hạch để cấp giấy phép
lái xe mô tô hai bánh hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số
có trình độ học vấn quá thấp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
31/2017/QĐ - UBND 20/12/2017 Về việc Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
29/2017/QĐ-UBND 12/12/2017 Ban hành Quy định miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
28/2017/QĐ - UBND 07/12/2017 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND
ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh
27/2017/QĐ-UBND 21/11/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định trình tự, thủ tục xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân đến các nước và vùng lãnh thổ là thành viên của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn