Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 5, văn bản 101 đến 150 trong 233 văn bản.
3300/TTr-UBND 25/05/2022 Về việc thống nhất chủ trương cho phép cắt giảm, không thi công hạng mục cải tạo hệ thống cống dọc đường ĐT603B dự án Hệ thống thoát nước cho các dự án ven biển phía Bắc thị xã Điện Bàn (giai đoạn II)
3082/TTr-UBND 17/05/2022 Về việc trình quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
520/TTr-VPUBND 17/05/2022 Tờ trình đề nghị ngạch công chức
517/TTr-VPUBND 16/05/2022 Đề nghị bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
3008/TTr-UBND 13/05/2022 Đề nghị công nhận thị trấn Núi Thành mở rộng (đô thị Núi Thành) đạt tiêu chí đô thị loại IV
2970/TTr-UBND 12/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (Huân chương Lao động hạng Ba cho 02 cá nhân).
2971/TTr-UBND 12/05/2022 về việc đề nghị khen thưởng (Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân).
2972/TTr-UBND 12/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (Huân chương Độc lập hạng Ba cho Sở Tài chính).
2973/TTr-UBND 12/05/2022 V/v đề nghị khen thưởng
2853/TTr-UBND 09/05/2022 V/v đề nghị khen thưởng
2856/TTr-UBND 09/05/2022 Về việc đề nghị khen thưởng (HCLĐ hạng Ba cho Chi cục Thủy lợi)
2565/TTr-UBND 26/04/2022 trình phê duyệt quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng Dự án Trạm cắt 220kV Đăk Ooc
59/TTr-CTĐTN&DHMT 21/04/2022 V/v đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể có thành tích xuất sắc, dẫn đầu Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung năm 2021
2423/TTr-UBND 20/04/2022 Đề nghị hỗ trợ nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư các dự án trọng điểm, cấp bách của tỉnh Quảng Nam
2314/TTr-UBND 18/04/2022 Đề nghị thống nhất tăng tổng mức đầu tư dự án Mở rộng trường bắn, thao trường huấn luyện, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
2319/TTr-UBND 18/04/2022 Về việc giới thiệu bầu bổ sung chức danhỦy viên UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
2335/TTr-UBND 18/04/2022 Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà làm việc Công an huyện Đắc Chưng, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào
2302/TTr-UBND 15/04/2022 Về việc điều chỉnh danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức tại Tờ trình số 2009/TTr-UBND ngày 05/4/2022 của UBND tỉnh
2303/TTr-UBND 15/04/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp đến năm 2020 tại thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành
2304/TTr-UBND 15/04/2022 Đề nghị thống nhất nội dung hỗ trợ khác khi Nhà nước thu hồi đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở
2234/TTr-UBND 14/04/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
2195/TTr-UBND 13/04/2022 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2196/TTr-UBND 13/04/2022 Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
2180/TTr-UBND 12/04/2022 Về việc đề nghị đổi tên khối phố thuộc phường Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn
2181/TTr-UBND 12/04/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
2009/TTr-UBND 05/04/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 của các huyện, thị xã, thành phố: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình,
Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức
2010/TTr-UBND 05/04/2022 Về việc đề nghị bổ sung danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2022 trên địa bàn các huyện:
Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh
1957/TTr-UBND 03/04/2022 Về việc thống nhất chủ trương điều chỉnh đối tượng áp dụng và thứ tự ưu tiên hỗ trợ xây dựng chòi/phòng trú bão, lũ, lụt trên địa bàn tỉnh tại Nghị quyết số 32/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh
1923/TTr-UBND 01/04/2022 Dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2030
1879/TTr-UBND 31/03/2022 Về việc thông qua và ban hành Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1830/TTr-UBND 30/03/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 161/2010/NQ-NĐND ngày 22/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa VII về Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh, cụ thể: Loại khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Nam đối với dự án Thủy điện Đăk Pring 2 tại thôn A Bát, xã Chà Val, huyện Nam Giang
1832/TTr-UBND 30/03/2022 Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 21 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, công an viên, thôn/khối đội trưởng; mức bồi dưỡng, bồi dưỡng kiêm nhiệm đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1853/TTr-UBND 30/03/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và dược liệu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025
1854/TTr-UBND 30/03/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1855/TTr-UBND 30/03/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định mức thu, chế độ thu, nộp, Quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1863/TTr-UBND 30/03/2022 Về việc đề nghị thông qua Nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1864/TTr-UBND 30/03/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1868/TTr-UBND 30/03/2022 Về việc đề nghị khen thưởng Cờ thi đua của Chính phủ (10 tập thể)
1871/TTr-UBND 30/03/2022 Tờ trình thống nhất mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô dưới 9 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh
1876/TTr-UBND 30/03/2022 Tờ trinh đề nghị ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Thay thế Nghị quyết số 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 02
1877/TTr-UBND 30/03/2022 Về việc thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tại các trường có tổ chức nấu ăn cho trẻ em, học sinh ở xã, thôn đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thô
1878/TTr-UBND 30/03/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ bảy (kỳ họp chuyên đề) thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đầu tư, tu bổ từ ngân sách tỉnh đối với di tích xếp hạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2022-2025
1767/TTr-UBND 28/03/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
1608/TTr-UBND 18/03/2022 Về việc đăng ký tham gia thực hiện Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu
282/TTr-VPUBND 18/03/2022 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1504/TTr-UBND 15/03/2022 Đề nghị cho phép được áp dụng các nội dung, tỷ lệ hỗ trợ tại Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước các cấp cho các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2016-2020 cho đến khi có
1433/TTr-UBND 14/03/2022 Cho kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã) sang năm 2022
258/TTr-VPUBND 14/03/2022 Về việc đề nghị thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1428/TTr-UBND 11/03/2022 Xin ý kiến về Dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB
1346/TTr-UBND 09/03/2022 Quyết định chủ trương đầu tư dự án Cầu Phong Thử trên tuyến ĐT609

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn