Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 3 trong 14, văn bản 101 đến 150 trong 661 văn bản.
18/BC-UBND 26/01/2023 Tình hình tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
15/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài năm 2022 tỉnh Quảng Nam
16/BC-UBND 19/01/2023 Tình hình thực hiện hỗ trợ gạo theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ trong học kỳ I và đề xuất hỗ trợ gạo học kỳ II năm học 2022 - 2023
07/BC-TCT 18/01/2023 Kết quả tháng 01 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
13/BC-UBND 18/01/2023 Về tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2022
14/BC-UBND 18/01/2023 Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới
09/BC-UBND 17/01/2023 Tình hình tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
10/BC-UBND 17/01/2023 Công tác tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 (Cập nhật tình hình trước Tết đến ngày 17/01/2023 tức 26 tháng Chạp âm lịch)
11/BC-UBND 17/01/2023 Tình hình huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 giai đoạn 2020-2022
12/BC-UBND 17/01/2023 Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức và vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc tỉnh năm 2022.
08/BC-UBND 16/01/2023 Kết quả tự chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tỉnh Quảng Nam.
06/BC-UBND 13/01/2023 Trả ý kiến cử tri trong tỉnh sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
07/BC-UBND 13/01/2023 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 31/12/2022
02/BC-BĐDNHCS 12/01/2023 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2022
05/BC-UBND 11/01/2023 Danh sách lãnh đạo trực tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023
04/BC-UBND 10/01/2023 Về tình hình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023 nguồn ngân sách trung ương
03/BC-UBND 09/01/2023 Thực trạng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục nghỉ việc
02/BC-UBND 06/01/2023 Tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước về hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện tỉnh Quảng Nam năm 2022
164/BC-BCĐ389 30/12/2022 Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022
243/BC-UBND 30/12/2022 Kết quả thực hiện công tác kết nghĩa năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong công tác kết nghĩa thời gian đến
244/BC-UBND 30/12/2022 Tổng kết công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
245/BC-UBND 30/12/2022 Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban Cán sự đảng Chính phủ.
246/BC-UBND 30/12/2022 Công khai Quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
242/BC-UBND 29/12/2022 V/v báo cáo kết quả triển khai, phân bổ và giải ngân kinh phí được hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai từ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021 và kết quả thực hiện hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở theo Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ
240/BC-UBND 28/12/2022 Báo cáo Kiểm kê nguồn lực năm 2022 của tỉnh Quảng Nam
238/BC-UBND 26/12/2022 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử năm 2022
239/BC-UBND 26/12/2022 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
236/BC-UBND 21/12/2022 Về các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định về quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
158/BC-TCT 20/12/2022 Tình hình, kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
233/BC-UBND 20/12/2022 Công tác cải cách hành chính năm 2022
232/BC-UBND 16/12/2022 Tình hình thi hành pháp luật về khiếu nại năm 2022 trên địa bàn tỉnh
231/BC-UBND 14/12/2022 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đến ngày 30/11/2022
72/BC-VPUBND 14/12/2022 Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022
230/BC-UBND 08/12/2022 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2023
68/BC-VPUBND 08/12/2022 Kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác cải cách hành chính năm 2022
69/BC-VPUBND 08/12/2022 Hoàn thành thi công xây dựng hạng mục công trình, công trình xây dựng
229/BC-UBND 07/12/2022 Về giải trình phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2022
226/BC-UBND 05/12/2022 Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2022 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2023
227/BC-UBND 05/12/2022 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 125/NQ-CP, Nghị quyết số 102/NQ-CP và Nghị quyết số 69/NQ-CP của Chính phủ
224/BC-UBND 04/12/2022 Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
225/BC-UBND 04/12/2022 Về tình hình phân bổ kế hoạch vốn năm 2022
221/BC-UBND 02/12/2022 Tổng kết thi hành pháp luật về khắc phục hậu quả bom, mìn sau chiến tranh giai đoạn 2006 - 2022
222/BC-UBND 02/12/2022 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 (PHỤC VỤ KỲ HỌP HĐND NĂM 2022)
223/BC-UBND 02/12/2022 V/v báo cáo HĐND tỉnh về quy định và kết quả thực hiện chế độ hỗ trợ tiền ăn và phụ cấp cho lực lượng tham gia tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
219/BC-UBND 01/12/2022 Báo cáo Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022
220/BC-UBND 01/12/2022 Về tình hình điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022
216/BC-UBND 30/11/2022 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh năm 2022
217/BC-UBND 30/11/2022 Tình hình kinh tế - xã hội năm 2023
218/BC-UBND 30/11/2022 Kết quả thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
67/BC-VPUBND 30/11/2022 Số lượng công chức, viên chức được đánh giá, phân loại năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn