Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
43/QĐ - UBND 07/01/2020 Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Các tuyến nội thị thị trấn Prao, huyện Đông Giang.
3871/QĐ - UBND 28/11/2019 Chủ trương đầu tư, Dự án đầu tư: Khu lưu trú trải nghiệm Đồng Dương tại Thôn Đồng Dương và thôn Xuân Thái, xã Bình Định Bắc, huyện Thăng Bình.
865/QĐ - UBND 21/03/2019 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc cho 07 tập thể theo đề nghị của UBND huyện Phú Ninh.
823/QĐ - UBND 18/03/2019 Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Nghĩa trang liệt sĩ xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên

703/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam
704/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
710/QĐ - UBND 08/03/2019 Cho Công ty Cổ phần gạch không nung Điện Bàn thuê đất, giao đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung Điện Bàn (giai đoạn 2) tại Cụm Công nghiệp Nam Dương, phường Điện Dương - phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam
711/QĐ - UBND 08/03/2019 Phê duyệt Báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án Đường trục chính vào Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng
1824/VPUBND-NC 18/09/2018 Tra cứu thực hiện thông tư số 12/2018/TT-BTP
1339/VPUBND-KTTH 16/07/2018 Giới thiệu Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
1316/VPUBND -KGVX 12/07/2018 V/v giới thiệu văn bản Trung ương
2528/VPUBND-KGVX 29/12/2017 V/v giới thiệu văn bản của trung ương

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn