Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 423, văn bản 451 đến 500 trong 21111 văn bản.
8267/UBND-KTN 29/11/2023 V/v liên quan đến dự án đầu tư Nhà máy sản xuất gạch tuynel trên địa bàn các huyện miền núi gắn với nguồn nguyên liệu hợp pháp
8268/UBND-KTN 29/11/2023 V/v điều chỉnh tiến độ dự án Nhà máy sản xuất kết cấu thép và gia công cơ khí của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Quế Khang tại Khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp
8269/UBND-KTN 29/11/2023 V/v đề xuất chuyển giao giống, kỹ thuật ươm giống các loại cây ăn trái từ Bộ Nông nghiệp Đài Loan cho tỉnh Quảng Nam
8271/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v triển khai Công văn số 4312/TCTTKĐA ngày 27/11/2023 về Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Đề án 06 của Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP
8272/UBND-KTN 29/11/2023 V/v triển khai thực hiện khoản 9 Điều 1 Nghị định số 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ
8273/UBND-KTTH 29/11/2023 V/v tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024
8274/UBND-KTTH 29/11/2023 V/v kết quả thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2023; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2024 - 2026
8275/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v tiếp tục tăng cường thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn
8276/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 664-CV/BDVTU ngày 28/11/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy
8277/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 2055-CV/BCĐ ngày 21/11/2023 của Ban Chỉ đạo Đề án, Đảng đoàn Quốc hội
8278/UBND-KGVX 29/11/2023 Khảo sát thông tin các phần mềm, hệ thống thông tin cơ bản được sử dụng trong các cơ quan nhà nước
8279/UBND-KGVX 29/11/2023 Góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch
8280/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v phối hợp triển khai phong trào “Tết Nhân ái”- Xuân Giáp Thìn năm 2024 trên địa bàn tỉnh
8281/UBND-TD 29/11/2023 V/v thông tin, trả lời ông Trần Văn Sách
8282/UBND-KTN 29/11/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 28/2023/QĐ-TTg ngày 23/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8283/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 6926/BNV-CCVC ngày 27/11/2023 của Bộ Nội vụ
8284/UBND-KTTH 29/11/2023 Góp ý dự thảo Thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính!
8285/UBND-NCKS 29/11/2023 V/v kiểm tra, cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
8286/UBND-TD 29/11/2023 V/v chuyển đơn của ông Huỳnh Văn Linh
8221/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v phiên họp và đối thoại vụ án hành chính do ông Hoàng Thế Phiệt khởi kiện
8222/UBND-KTN 28/11/2023 V/v sử dụng kinh phí tiết kiệm trong đấu thầu và chi phí dự phòng để bổ sung một số hạng mục công việc thuộc dự án đầu tư xây dựng Trường Cao đẳng Quảng Nam (Tiểu dự án 1 - Dự án 4 thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững)
8223/UBND-KTTH 28/11/2023 Thực hiện Thông báo số 58/TB-HĐND ngày 22/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
8224/UBND-KTTH 28/11/2023 Tham gia Diễn đàn Khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 2023!
8225/UBND-KTTH 28/11/2023 Gửi BỘ KHĐT rà soát vốn vay dư của các dự án, hiệp định vay vốn WB để tái cam kết, sử dụng hoặc thực hiện thủ tục hủy vốn trong năm tài khóa 2023-2024
8226/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v giới thiệu các mô hình, gương điển hình tiên tiến trong Phong trào thi đua
8227/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định công bố quy trình nội bộ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thực hiện liên thông theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
8228/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v thực hiện Quyết định số 4953/QĐ-BNN-TT ngày 22/11/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
8229/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v tham mưu báo cáo định kỳ về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW
8230/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v chuyển đơn yêu cầu thi hành án
8231/UBND-KTTH 28/11/2023 Ủy quyền dự Hội nghị khởi động triển khai thực hiện Hợp phần I thuộc Chương trình “Đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á!
8232/UBND-KTTH 28/11/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
8236/UBND-KTN 28/11/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành các dự án cấp điện nông thôn trên địa bàn huyện Bắc Trà My
8237/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v giao nhiệm vụ năm 2024 cho Hội Cựu thanh niên xung phong
8238/UBND-TH 28/11/2023 V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Khung Chỉ số phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước (lần 2)
8239/UBND-KGVX 28/11/2023 Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
8240/UBND-KGVX 28/11/2023 Kết quả 02 năm thực hiện Kết luận của Đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
8241/UBND-KGVX 28/11/2023 Xét tặng Giải thưởng phát triển văn hóa đọc lần thứ VI
8242/UBND-KGVX 28/11/2023 Kết quả thực hiện Chỉ thị 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược Văn hóa đối ngoại của Việt Nam
8243/UBND-KGVX 28/11/2023 Triển khai các cam kết với Mạng lưới các thành phố sáng tạo UNESCO (UCCN)
8244/UBND-KGVX 28/11/2023 Góp ý đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
8245/UBND-KTTH 28/11/2023 V/v thông báo mức vốn sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG DTTS&MT năm 2024, 2025 (lần 2)
8246/UBND-KTTH 28/11/2023 V/v đính chính Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 và Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 14/11/2023 của UBND tỉnh
8247/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với một số bộ, địa phương về công tác cải cách TTHC
8248/UBND-TD 28/11/2023 V/v chuyển đơn của một số hộ dân Khu tái định cư Đồng Triều
8249/UBND-TD 28/11/2023 V/v chuyển đơn của công dân
8250/UBND-TD 28/11/2023 V/v kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Phước Xuân
8251/UBND-TD 28/11/2023 V/v kiểm tra, trả lời vụ việc của bà Phạm Thị Mẫn và ông Phan Đức Xứng
8252/UBND-TD 28/11/2023 V/v chuyển đơn của ông Phan Việt Châu
8254/UBND-NCKS 28/11/2023 V/v tham mưu chỉ tiêu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 2 năm 2024
8255/UBND-KTN 28/11/2023 V/v thực hiện Công văn số 9339/VPCP-NN ngày 27/11/2023 của Văn phòng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn