Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 40, văn bản 201 đến 250 trong 1978 văn bản.
95/QĐ-VPUBND 23/09/2022 Thành lập Tổ công tác theo dõi, hỗ trợ UBND xã Tà Bhing xây dựng, triển khai thực hiện các dự án giảm nghèo
1022/VPUBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 20/9/2022
1025/VPUBND-HCTC 22/09/2022 Tham gia tổ công tác khảo sát tuyến ĐGHC giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.
94/QĐ-VPUBND 22/09/2022 Thành lập Hội đồng xét sáng kiến.
1017/VPUBND-NCKS 21/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện các Nghị định: số 60/2022/NĐ-CP, số 61/2022/NĐ-CP, số 62/2022/NĐ-CP, số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1018/VPUBND-KTN 21/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại các Báo cáo: số 386/BC-UBND, số 387/BC-UBND, số 388/BC-UBND và số 389/BC-UBND ngày 20/9/2022
1020/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
1021/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số (lớp thứ hai).
93/QĐ-VPUBND 21/09/2022 Về việc điều chỉnh, bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban thuộc Văn phòng UBND tỉnh
1015/VPUBND-KTTH 20/09/2022 V/v Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đề nghị quyết toán dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1)
1016/VPUBND-HCTC 20/09/2022 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh.
92/QĐ-VPUBND 20/09/2022 Về việc cử công chức đi học Lớp trung cấp lý luận chính trị - a.Tân
1005/VPUBND-HCTC 19/09/2022 Đề nghị hướng dẫn về công tác cán bộ
1007/VPUBND-NCKS 19/09/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
1009/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp Thuận Yên
1010/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ
1012/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v giá tính thuế tài nguyên khoáng sản đối với đá sét kết, bột kết bán phong hóa
1013/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai
1014/VPUBND-HCTC 19/09/2022 Tham gia Hội đồng tuyển dụng và Ban Giám sát Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022.
88/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Đỗ Thị Quyên Sở NgV về KTTH VPUBND tỉnh)
89/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc điều động công chức
90/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức (bà Lê Duy Oanh Sở NgV về KGVX VPUBND tỉnh)
91/QĐ-VPUBND 19/09/2022 Về việc tiếp nhận công chức
(ông Lê Quang Hảo từ Sở TTTT về P Tổng hợp VPUBND tỉnh)
1000/VPUBND-NCKS 16/09/2022 V/v góp ý Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh
1001/VPUBND-KTN 16/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 14/9/2022
1002/VPUBND-HCTC 16/09/2022 Tham gia Ban Giám sát thi thăng hạng Địa chính viên hạng IV lên địa chính viên hạng III năm 2020.
1003/VPUBND-HCTC 16/09/2022 Tham gia Tổ công tác Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
87/QĐ-VPUBND 16/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam
999/VPUBND-KGVX 16/09/2022 V/v cho ý kiến đối với Dự thảo các Báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ chín khóa XXII
43/BC-VPUBND 15/09/2022 Về việc giải trình thẩm định Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin Phần mềm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Quảng Nam
992/VPUBND-QTTV 15/09/2022 V/v thẩm định, phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết: Phần mềm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (lần 2)
993/VPUBND-NCKS 15/09/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
994/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án Nạo vét luồng và bãi cạn khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành kết hợp tận thu sản phẩm
995/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành
996/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Number One Chu Lai về cấp giấy phép khai thác nước dưới đất
997/VPUBND-KTTH 15/09/2022 V/v hỗ trợ Công ty Cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai
998/VPUBND-HCTC 15/09/2022 Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng
990/VPUBND-HCTC 14/09/2022 Triển khai thực hiện Công văn số 5792/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh
991/VPUBND-KTN 14/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 12/9/2022
989/VPUBND-HCTC 13/09/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2022
14/TB-VPUBND 12/09/2022 Giới thiệu chữ ký của ông Trương Hồng Hải, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.
983/VPUBND-QTTV 12/09/2022 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
984/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
985/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ TSE tại Tờ trình số 1807/TTr-NL ngày 05/9/2022
986/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v lấy ý kiến về đề nghị tạm dừng xây dựng Đề án hỗ trợ hộ gia đình mất đất sản xuất do thiên tai vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
979/VPUBND-KTN 09/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 07/9/2022
980/TTr-VPUBND 09/09/2022 Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh
(sửa chữa Khu nhà A)
981/VPUBND-NCKS 09/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BQP
982/VPUBND-HCTC 09/09/2022 V/v thôi phân công nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực đầu tư công đối với ông Trương Hồng Hải
42/BC-VPUBND 08/09/2022 Kết quả thực hiện công tác chuyển đổi số Quý III/2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn