Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 5 trong 31, văn bản 201 đến 250 trong 1505 văn bản.
1022/VPUBND-KTN 22/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại Báo cáo số 390/BC-UBND ngày 20/9/2022
1025/VPUBND-HCTC 22/09/2022 Tham gia tổ công tác khảo sát tuyến ĐGHC giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Kon Tum.
1017/VPUBND-NCKS 21/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện các Nghị định: số 60/2022/NĐ-CP, số 61/2022/NĐ-CP, số 62/2022/NĐ-CP, số 63/2022/NĐ-CP của Chính phủ
1018/VPUBND-KTN 21/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND Thăng Bình tại các Báo cáo: số 386/BC-UBND, số 387/BC-UBND, số 388/BC-UBND và số 389/BC-UBND ngày 20/9/2022
1020/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Đánh giá, nhận xét về phạm vi ảnh hưởng, hiệu quả áp dụng của sáng kiến.
1021/VPUBND-HCTC 21/09/2022 Tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng chuyển đổi số (lớp thứ hai).
1015/VPUBND-KTTH 20/09/2022 V/v Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh đề nghị quyết toán dự án Nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà (giai đoạn 1)
1016/VPUBND-HCTC 20/09/2022 Góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi khoản 3, Điều 8, Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh.
1005/VPUBND-HCTC 19/09/2022 Đề nghị hướng dẫn về công tác cán bộ
1007/VPUBND-NCKS 19/09/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo văn bản QPPL
1009/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung ngành nghề đầu tư vào Khu công nghiệp Thuận Yên
1010/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung thiết kế dự án đầu tư xây dựng công trình Đảm bảo giao thông và trục cảnh quan đường Điện Biên Phủ
1012/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v giá tính thuế tài nguyên khoáng sản đối với đá sét kết, bột kết bán phong hóa
1013/VPUBND-KTN 19/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về một số khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực đất đai
1014/VPUBND-HCTC 19/09/2022 Tham gia Hội đồng tuyển dụng và Ban Giám sát Kỳ tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam năm 2022.
1000/VPUBND-NCKS 16/09/2022 V/v góp ý Quy chế phối hợp thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn tỉnh
1001/VPUBND-KTN 16/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Báo cáo số 312/BC-UBND ngày 14/9/2022
1002/VPUBND-HCTC 16/09/2022 Tham gia Ban Giám sát thi thăng hạng Địa chính viên hạng IV lên địa chính viên hạng III năm 2020.
1003/VPUBND-HCTC 16/09/2022 Tham gia Tổ công tác Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.
999/VPUBND-KGVX 16/09/2022 V/v cho ý kiến đối với Dự thảo các Báo cáo trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ chín khóa XXII
992/VPUBND-QTTV 15/09/2022 V/v thẩm định, phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ CNTT và dự toán chi tiết: Phần mềm Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (lần 2)
993/VPUBND-NCKS 15/09/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2069/QĐ-TTg ngày 08/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ và sắp xếp, tổ chức lại hoặc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
994/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v hoàn trả lại tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của dự án Nạo vét luồng và bãi cạn khu vực Cửa Lở, xã Tam Hải, huyện Núi Thành kết hợp tận thu sản phẩm
995/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành
996/VPUBND-KTN 15/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty TNHH Number One Chu Lai về cấp giấy phép khai thác nước dưới đất
997/VPUBND-KTTH 15/09/2022 V/v hỗ trợ Công ty Cổ phần sản xuất Sô Đa Chu Lai
998/VPUBND-HCTC 15/09/2022 Rà soát, đăng ký nhu cầu tuyển dụng
990/VPUBND-HCTC 14/09/2022 Triển khai thực hiện Công văn số 5792/UBND-KGVX ngày 31/8/2022 của UBND tỉnh
991/VPUBND-KTN 14/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Báo cáo số 276/BC-UBND ngày 12/9/2022
989/VPUBND-HCTC 13/09/2022 Báo cáo công tác cải cách hành chính Quý III/2022
983/VPUBND-QTTV 12/09/2022 V/v đề nghị cấp chứng thư số cho cá nhân
984/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
985/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Công nghệ TSE tại Tờ trình số 1807/TTr-NL ngày 05/9/2022
986/VPUBND-KTN 12/09/2022 V/v lấy ý kiến về đề nghị tạm dừng xây dựng Đề án hỗ trợ hộ gia đình mất đất sản xuất do thiên tai vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025
979/VPUBND-KTN 09/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Tiên Phước tại Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 07/9/2022
981/VPUBND-NCKS 09/09/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 59/2022/TT-BQP
982/VPUBND-HCTC 09/09/2022 V/v thôi phân công nhiệm vụ tham mưu lĩnh vực đầu tư công đối với ông Trương Hồng Hải
968/VPUBND-KTN 08/09/2022 V/v công tác ứng phó thiên tai năm 2022 của các chủ hồ chứa thủy điện
969/VPUBND-KTN 08/09/2022 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Điện lực Quảng Nam tại Công văn số 4718/QNaPC-CNTT+KD+VP ngày 06/9/2022
970/VPUBND-KTN 08/09/2022 V/v gia hạn sử dụng đất nông nghiệp thuộc dự án của Công ty TNHH Vườn Phố Hội tại phường Sơn Phong, thành phố Hội An
971/VPUBND-TH 08/09/2022 Tham mưu, giải quyết đề nghị của UBND thành phố Tam Kỳ
975/VPUBND-KGVX 08/09/2022 V/v phối hợp thực hiện chương trình
976/VPUBND-KTN 08/09/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
977/VPUBND-KTTH 08/09/2022 V/v đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn tại Tờ trình số 361/TTr-UBND ngày 24/8/2022
962/VPUBND-KTTH 07/09/2022 V/v hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình HĐND tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5558/UBND-KTTH ngày 23/8/2022
963/VPUBND-KTN 07/09/2022 V/v vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thị xã Điện Bàn về xử lý tại bãi rác Tam Xuân 2, huyện Núi Thành
964/VPUBND-HCTC 07/09/2022 Phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020.
965/VPUBND-HCTC 07/09/2022 Tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch Tổ chức phong trào thi đua “ Quảng Nam chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025.
966/VPUBND-HCTC 07/09/2022 V/v xin chủ trương cho viên chức chuyển công tác theo nguyện vọng
954/VPUBND-KTN 06/09/2022 V/v giải pháp tổng thể xử lý triệt để Khu chứa và xử lý rác Đại Hiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn