Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 24 trong 675, văn bản 1151 đến 1200 trong 33738 văn bản.
8138/UBND-NCKS 06/12/2022 Thống nhất tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2022
8139/UBND-TH 06/12/2022 V/v điều chỉnh phân công báo cáo tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, tổ chức vào ngày 07-09/12/2022).
8140/UBND-KTN 06/12/2022 V/v giải quyết các tồn tại còn lại về mặt bằng công trình Đường quốc lộ 40B (đoạn từ đường vào tuyến cao tốc đến đường tránh thị trấn Tiên Kỳ)
8141/UBND-KTN 06/12/2022 V/v xây dựng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và báo cáo kết quả phát triển nhà ở trong năm 2022
8142/UBND-KTN 06/12/2022 V/v tham dự họp Tổ chuyên gia thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam
8143/UBND-KTN 06/12/2022 V/v giới thiệu Thông tư số 30/2022/TT-BGTVT ngày 01/12/2022 của Bộ Giao thông vận tải
8144/UBND-KTN 06/12/2022 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị “Tổng kết, đánh giá thi hành Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và đề xuất các giải pháp hoàn thiện, nâng cao công tác quản lý tàu bay; cảng hàng không, sân bay; nhân viên hàng không; hoạt động bay; vận chuyển hàng không nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo an ninh
8145/UBND-KTN 06/12/2022 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy liên kết phát triển công nghiệp miền Trung”
8146/UBND-KTN 06/12/2022 V/v báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021
8147/UBND-KTN 06/12/2022 V/v tham mưu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030
8148/UBND-KTN 06/12/2022 V/v tổ chức Đại hội, tách Hội Sâm núi Ngọc Linh và Quế Trà My
8149/UBND-KGVX 06/12/2022 V/v khảo sát, báo cáo thực trang công tác đảm bảo an táng hài cốt liệt sĩ
8150/UBND-NCKS 06/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
8151/UBND-NCKS 06/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 87-QĐ/TW ngày 28/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước
8152/UBND-NCKS 06/12/2022 V/v giao góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý và tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực kế hoạch, đầu tư và thống kê
8153/UBND-NCKS 06/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới
8154/UBND-NCKS 06/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Thông báo số 466-TB/TU ngày 28/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết luận kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán nhà nước năm 2021
8156/TTr-UBND 06/12/2022 Tờ trình Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8158/UBND-NCKS 06/12/2022 Về việc tham mưu thực hiện Công văn số 6102/BNV-CQĐP ngày 02/12/2022 của Bộ Nội vụ.
8159/UBND-KTN 06/12/2022 V/v liên quan đến hồ sơ môi trường của Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng 2
8160/UBND-KTN 06/12/2022 V/v điều chỉnh giảm công suất khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 02 mỏ đá của Công ty Cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam
8161/UBND-KGVX 06/12/2022 Tổ chức chương trình Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 vào ngày 22/12/2022 (gửi Bộ VHTTDL)
8162/UBND-KGVX 06/12/2022 Tổ chức chương trình Tổng kết, Bế mạc Năm Du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022 vào ngày 22/12/2022 (gửi UBND tỉnh bình Thuận)
07/CĐ-UBND 05/12/2022 Về chủ động ứng phó mưa lũ và thời tiết nguy hiểm trên biển
3294/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với ông Tào Viết Hải, Phó GĐ Sở VHTTDL
3295/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc cấp kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
3296/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới năm kế hoạch đã đảm bảo thủ tục đầu tư
3297/QĐ-UBND 05/12/2022 V/v giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức năm 2022 của Tổ chức Vietnam Health Improvement Project (VNHIP) tài trợ cho Sở Y tế tỉnh Quảng Nam
3298/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc phân bổ dự toán kinh phí ngân sách nhà nước năm 2022 cho Sở Giáo dục và Đào tạo
3299/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc cấp kinh phí cho Văn phòng Tỉnh ủy và điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Tỉnh đoàn Quảng Nam
3300/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc cấp kinh phí cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
3301/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc cấp kinh phí cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
3302/QĐ-UBND 05/12/2022 Về việc cấp kinh phí cho Công an tỉnh
3303/QĐ-UBND 05/12/2022 Phê duyệt điều chỉnh nguồn vốn dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam
3305/QĐ-UBND 05/12/2022 Ban hành Quy định tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công, Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng và Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Quảng Nam
8095/UBND-KTN 05/12/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn về nội dung tách thửa liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông cục bộ theo quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-UBND ngày 05/11/2020 của UBND tỉnh
8096/UBND-KTTH 05/12/2022 V/v chấp hành quy định của pháp luật về khai thác, sử dụng nước mặt của Công ty TNHH Number One Chu Lai
8097/UBND-KTN 05/12/2022 V/v điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Kè bảo vệ bờ sông Nước là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My
8098/UBND-KGVX 05/12/2022 V/v phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
8099/KH-UBND 05/12/2022 Triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
8100/UBND-KTN 05/12/2022 V/v khẩn trương tổ chức đấu giá và hướng dẫn, giải quyết thủ tục đầu tư, cấp giấy phép khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh
8101/UBND-NCKS 05/12/2022 V/v phúc đáp Tờ trình số 2466/TTr-SNV ngày 02/12/2022 của Sở Nội vụ
8103/UBND-KTN 05/12/2022 V/v tiếp tục thực hiện thu hẹp, giảm, xóa bỏ lối đi tự mở qua đường sắt và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông đường sắt.
8104/UBND-KTN 05/12/2022 V/v đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Công văn số 664/BQL-QLDA2 ngày 31/10/2022
8105/UBND-KTN 05/12/2022 V/v công bố chỉ số giá xây dựng để chuyển đổi giá trị khi thay đổi thời điểm gốc
8106/UBND-NCKS 05/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 741-QĐ/TU ngày 03/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
8107/UBND-NCKS 05/12/2022 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quy định số 602-QĐ/TU ngày 16/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ
8108/UBND-NCKS 05/12/2022 V/v tham mưu kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 và Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 31/10/2022 của Tỉnh uỷ
8109/UBND-KTTH 05/12/2022 V/v thống nhất nội dung và mức chi phục vụ Đại hội Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh
8111/UBND-TH 05/12/2022 Tham mưu phối hợp tổ chức giải Golf người Việt Nam ở nước ngoài năm 2023

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn