Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 369 văn bản.
8156/TTr-UBND 06/12/2022 Tờ trình Quy định cơ chế lồng ghép nguồn vốn, huy động nguồn vốn và tỷ lệ số lượng dự án đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù trong các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025
8094/TTr-UBND 04/12/2022 Tờ trình Kết quả thực hiện dự toán NSNN năm 2022; xây dựng dự toán thu, chi NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2023-2025
8036/TTr-UBND 02/12/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa Địa điểm: Huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam
8083/TTr-UBND 02/12/2022 Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh xem xét, thông qua Kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc của các cơ quan, đơn vị, địa phương (khối chính quyền) thuộc tỉnh năm 2023.
7962/TTr-UBND 30/11/2022 Đề nghị thống nhất ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
7963/TTr-UBND 30/11/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ trung tâm huyện Tây Giang đi huyện Đông Giang (qua các xã Atiêng, Bhalêê, Avương), lý trình Km0+00-Km11+00
7967/TTr-UBND 30/11/2022 Đề nghị bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 đối với việc cấp vốn điều lệ của các Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và cấp vốn ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh
7968/TTr-UBND 30/11/2022 Chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện hệ thống thoát nước kết hợp mở rộng đường ĐT.603B từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An
7873/TTr-UBND 28/11/2022 Đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021
7801/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn, làng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025
7805/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về danh mục dự án thu hồi đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh
7806/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2023 trên địa bàn tỉnh
7807/TTr-UBND 25/11/2022 Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 2 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nhiệm vụ, giải pháp trong công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
7824/TTr-UBND 25/11/2022 Đề nghị thông qua Phương án và ban hành Nghị quyết “Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam”
7834/TTr-UBND 25/11/2022 Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026.
7850/TTr-UBND 25/11/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 xem xét thông qua và ban hành Nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025 sang gia
7851/TTr-UBND 25/11/2022 Trình HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 12 thông qua Đề án và ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh Quy định mức chi chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao Đội tuyển năng khiếu và Đội tuyển cấp hu
7742/TTr-UBND 23/11/2022 V/v thành lập 05 phường thuộc thị xã Điện Bàn và thị trấnTrung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam.
7748/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc giải trình và kiến nghị một số nội dung liên quan đến chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng thực hiện Dự án Đường giao thông đến vùng phát triển Sâm Ngọc Linh, tuyến Măng Lùng - Đăk Lây
7754/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 cho dự án thuộc danh mục dự án khởi công mới năm kế hoạch đã đảm bảo thủ tục đầu tư
7755/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc bổ sung danh mục dự án Phát triển tích hợp thích ứng tỉnh Quảng Nam, vay vốn WB vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và bố trí ngân sách tỉnh để thực hiện chuẩn bị đầu tư (trình Thường trực HĐND tỉnh)
7769/TTr-UBND 23/11/2022 Về việc thông qua đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu đô thị Chu Lai, Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam
1288/TTr-VPUBND 22/11/2022 Đề nghị phê duyệt dự toán: Chăm sóc hoa viên, cây xanh, thảm cỏ, quét dọn, thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải tại Khối Văn phòng trụ sở Đoàn ĐBQH - HĐND và UBND tỉnh Quảng Nam năm 2023.
7538/TTr-UBND 15/11/2022 Đề nghị thống nhất một số nội dung Quy định về đơn giá bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (thay thế các quy định trước đây)
7500/TTr-UBND 14/11/2022 Về việc kéo dài thời gian bố trí vốn ngân sách nhà nước cho các Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam thuộc Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo, giai đoạn 2016-2020
1245/TTr-VPUBND 10/11/2022 Tiếp tục đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
1246/TTr-VPUBND 10/11/2022 Tiếp tục đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.
7394/TTr-UBND 09/11/2022 Về việc đề nghị thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa
7307/TTr-UBND 04/11/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh thông tin trong quyết định khen thưởng
7207/TTr-UBND 02/11/2022 Về việc bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách tỉnh cho UBND huyện Núi Thành để thực hiện dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng Khu nghĩa trang nhân dân Tam Anh Bắc
1187/TTr-VPUBND 28/10/2022 Tờ trình đề nghị bổ sung chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
7097/TTr-UBND 28/10/2022 Về việc phân bổ kinh phí triển khai thực hiện dự án Trồng cây phân tán và trồng rừng tập trung thuộc Chương trình trồng 1 tỷ cây xanh theo Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
7026/TTr-UBND 26/10/2022 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
6986/TTr-UBND 25/10/2022 Về việc đề nghị thống nhất cho lựa chọn nhà đầu tư tiềm năng để hoàn thiện Hồ sơ tín chỉ các-bon rừng từ REDD+ tỉnh Quảng Nam
6899/TTr-UBND 21/10/2022 Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Ba
6900/TTr-UBND 21/10/2022 Về việc đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì
6877/TTr-UBND 20/10/2022 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
6881/TTr-UBND 20/10/2022 Về phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi năm 2021 chuyển sang năm 2022
1140/TTr-VPUBND 19/10/2022 TỜ TRÌNH Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
1130/TTr-VPUBND 18/10/2022 Về việc nâng lương thường xuyên đối với cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo
1120/TTr-VPUBND 14/10/2022 Đề nghị thống nhất cho phép bổ sung hợp đồng thi công xây dựng công trình Sửa chữa Trụ sở làm việc HĐND-UBND tỉnh (sửa chữa Khu nhà A)
1121/TTr-VPUBND 14/10/2022 Về việc đề nghị thẩm định và bố trí kinh phí để mua sắm hệ thống âm thanh và màn hình Led
6736/TTr-UBND 13/10/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu Văn Ly và đường dẫn
6749/TTr-UBND 13/10/2022 Về việc cho ý kiến điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An
6751/TTr-UBND 13/10/2022 Về việc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư và bổ sung nguồn vốn dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ
6698/TTr-UBND 12/10/2022 Về việc điều chỉnh nội dung thông qua đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Thạnh Mỹ - Bến Giằng, huyện Nam Giang và Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính huyện Nam Giang
6709/TTr-UBND 12/10/2022 Về việc đề nghị thống nhất bổ sung danh mục dự án Khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
6713/TTr-UBND 12/10/2022 Về việc đề nghị đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng đối với diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án
6722/TTr-UBND 12/10/2022 Đề nghị thống nhất chủ trương đầu tư dự án Hoàn thiện đường Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 nguồn ngân sách tỉnh
6662/TTr-UBND 11/10/2022 Về việc đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn