Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 680, văn bản 1 đến 50 trong 33974 văn bản.
3344/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên ông Nguyễn Đăng Chương
3345/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên ông Nguyễn Hoàng Nam
3346/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên bà Nguyễn Thị Thu Hiền
3347/QĐ-UBND 09/12/2022 V/v hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với ông Nguyễn Công Thành
3348/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc nâng bậc lương thường xuyên ông Phạm Ngọc Sinh
3350/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc điều chỉnh dự toán chi không giao tự chủ sang được giao tự chủ cho các Trường THPT và PTDTNT trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2022
3352/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Quảng Nam
3353/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc điều chỉnh dự toán chi năm 2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
3354/QĐ-UBND 09/12/2022 V/v phân bổ kinh phí thực hiện cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-HĐND ngày 21/4/2022 của HĐND tỉnh
3355/QĐ-UBND 09/12/2022 V/v cấp kinh phí cho các địa phương thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non
3356/QĐ-UBND 09/12/2022 Phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất đối với phần diện tích đất được Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai giao lại đất tại Quyết định số 162/QĐ-KTM ngày 30/8/2021 thuộc Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Tam Quang (giai đoạn 4), thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành
3357/QĐ-UBND 09/12/2022 Về việc bổ sung kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện đề án Kiên cố hóa hệ thống đường huyện (ĐH) và Giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
8272/KH-UBND 09/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1046/QĐ-TTg ngày 06/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
8273/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v thực hiện công tác thi đua khen thưởng
8274/UBND-KTN 09/12/2022 V/v đăng ký thực hiện mô hình chỉ đạo điểm thuộc Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8275/UBND-NCKS 09/12/2022 Báo cáo sơ kết Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 31/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8276/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v góp ý kiến cho dự thảo Hồ sơ dự án Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự
8277/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v tham mưu đề nghị của Văn phòng duyên hải miền Trung Báo Thanh Niên tại Công văn số 37/2022/VPDHMT-BTN ngày 01/12/2022
8279/UBND-KGVX 09/12/2022 Đề xuất mô hình thí điểm thuộc Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
8280/UBND-KTN 09/12/2022 V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
8282/UBND-KGVX 09/12/2022 V/v phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học và công nghệ phát triển vùng nguyên liệu và công nghiệp chế biến dược liệu tại Quảng Nam”
8283/UBND-KTN 09/12/2022 V/v chủ trương triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2022
8284/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v kết nối hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến với Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh
8286/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v gia hạn Giấy đăng ký của tổ chức VNHIP/Mỹ
8287/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v gia hạn Giấy đăng ký của tổ chức VCF/Mỹ
8288/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v cấp Giấy đăng ký của tổ chức PE/Mỹ
8289/UBND-KTN 09/12/2022 V/v điều chỉnh dự án Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm; hạng mục: Sửa chữa khu học A, B, khu hành chính, hiệu bộ, thí nghiệm và khu nhà vệ sinh giáo viên
8290/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 100/2022/NĐ-CP
8291/UBND-NCKS 09/12/2022 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 82/2022/TT-BQP
8297/UBND-KTN 09/12/2022 V/v chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất tầng phủ làm vật liệu san lấp công trình tại khu vực mỏ thôn Phú Quý, xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc
8298/UBND-KGVX 09/12/2022 Tình hình thực hiện Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ
8299/UBND-KTN 09/12/2022 V/v báo cáo UBND tỉnh và tham mưu ý kiến gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam về dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại khu đất số 30 Nguyễn Tất Thành, thành phố Hội An
8300/UBND-TD 09/12/2022 V/v chuyển đơn của công dân
8301/UBND-TD 09/12/2022 V/v chuyển đơn của một số hộ dân thôn Mỹ Sơn, xã Tam Anh Nam
8302/UBND-KGVX 09/12/2022 V/v giải quyết đơn của công dân
8303/UBND-KGVX 09/12/2022 V/v kiểm tra, hướng dẫn, tham mưu việc liên kết đào tạo của Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam
8304/UBND-KGVX 09/12/2022 V/v báo cáo tổng kết công tác phòng, chống mại dâm năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
8305/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v kiểm tra các nội dung liên quan đến giảm khối lượng quyết toán tại dự án cầu Cửa Đại
8306/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v triển khai các quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển
8308/UBND-KTTH 09/12/2022 V/v tham mưu hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Trường Tiểu học số 3 Nam Phước
1364/VPUBND-TH 08/12/2022 V/v phối hợp, tham mưu nội dung họp BCĐ về xây dựng và phát triển Vùng Tây
1365/VPUBND-KTN 08/12/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Phú Ninh tại Tờ trình số 198/TTr-UBND ngày 21/9/2022
1366/VPUBND-HCTC 08/12/2022 Triển khai thực hiện Kết luận số 40-KL/TW và Quy định số 70-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị
1367/VPUBND-KTN 08/12/2022 V/v bổ sung hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy sản xuất vải không dệt, khẩu trang và mặt nạ dưỡng da, tại Khu công nghiệp Tam Thăng
1368/VPUBND-TH 08/12/2022 Các văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã trình xin ý kiến của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và kết quả tham mưu triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
1369/VPUBND-TH 08/12/2022 V/v tiếp thu góp ý về Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1370/VPUBND-KTN 08/12/2022 V/v tham mưu giải quyết đề nghị chấm dứt thực hiện dự án Đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện đa khoa Thái Bình Dương Tam Kỳ
1371/VPUBND-KTN 08/12/2022 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đông Giang tại Tờ trình số 193/TTr-UBND ngày 07/12/2022
1372/VPUBND-NCKS 08/12/2022 V/v góp ý Kế hoạch triển khai các giải pháp đẩy mạnh đề án 06 và Kế hoạch triển khai thi hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định về định danh và xác thực hiện tử
1373/VPUBND-KTN 08/12/2022 V/v thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Lê Tuấn Tuấn tại phường An Mỹ, thành phố Tam Kỳ

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn