Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
60/SY 29/04/2022 Sao y Nghị định số 26/2022/NĐ-CP ngày 14/4/2022 của Chính phủ về viên chức Lãnh sự danh sự nước ngoài tại Việt Nam
59/SY 25/04/2022 Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh thành viên tham gia Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai.
56/SY 21/04/2022 Quyết định số 485/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tặng Cờ thi đua của Chính phủ
57/SY 21/04/2022 Quyết định số 94/QĐ-ĐCT ngày 14/4/2022 của Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chỉ tiêu 17.8 trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
58/SY 21/04/2022 Quyết định số 522/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc công bố Danh mục bến cảng thuộc các cảng biển Việt Nam
54/SY 18/04/2022 Sao y Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 17/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.
55/SY 18/04/2022 Sao y Bản án hành chính phúc thẩm số 82/2022/HC-PT ngày 30/3/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai” do ông Nguyễn Văn Ta khởi kiện
53/SY 15/04/2022 Sao y Thông báo số 108/TB-VPCP ngày 13/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cung cấp than, khí cho sản xuất điện.
52/SY 08/04/2022 Công văn số 2088/VPCP-QHQT ngày 05/4/2022 của Văn phòng Chính phủ về hủy và tái phân bổ vốn vay IDA của WB.
50/SY 07/04/2022 Báo cáo số 2030/BC-BNN-TCLN ngày 04/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025” năm 2021 và kết quả triển khai “Tết trồng cây” xuân Nhâm Dần năm 2022
51/SY 07/04/2022 Quyết định số 09/2022/QDD-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến
47/SY 04/04/2022 Quyết định phê duyệt Điều chỉnh Đề án "Tổng thể bảo tồn Voi VN giai đoạn 2013-2020"
48/SY 04/04/2022 Công văn số 2007/BNN-TCLN ngày 01/4/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
49/SY 04/04/2022 Sao y Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương
36/SY 22/03/2022 Công văn số 1716/VPCP-KTTH ngày 19/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi
37/SY 22/03/2022 Quyết định số 1014/QĐ-BNN-TCTS ngày 16/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc công bố Danh sách cảng cá chỉ định có đủ hệ thống xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác
35/SY 18/03/2022 Nghị Quyết số 34/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ về phương án tài chính Dự án “Phòng chống thiên tai và biến đổi khí hậu sử dụng vệ tinh quan sát trái đất” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản
30/SY 17/03/2022 Sao y Công văn số 1606/VPCP-QHQT ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ
31/SY 17/03/2022 Sao y Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 của Chính phủ
32/SY 17/03/2022 Quyết định số 97/QĐ-UBDT ngày 09/3/2022 của Bộ Xây dựng về công bố Chỉ số giá xây dựng quốc gia năm 2021
33/SY 17/03/2022 Công văn số 1604/VPCP-NN ngày 15/3/2022 của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình phát triển sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam)
34/SY 17/03/2022 Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 04/3/2022 của Văn phòng Chính phủ
29/SY 15/03/2022 Tờ trình số 1355/TTr-BNN-TCTL ngày 10/3/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt Quy hoạch phòng, chống thiên tai và thuỷ lợi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
28/SY 14/03/2022 Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 04/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội ngh
27/SY 11/03/2022 Quyết định số 143/QĐ-UBDT ngày 09/3/2022 của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-CP ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Chính phủ về phát triển kinh tế khu vực biên giới đất liền
25/SY 09/03/2022 Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 04/3/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội ngh
26/SY 09/03/2022 Sao y Quyết định số 28/2022/QĐ-PT ngày 24/02/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hành chính do ông Trần Văn Công, bà Nguyễn Thị Hồng khởi kiện
23/SY 08/03/2022 Sao y Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025
24/SY 08/03/2022 Quyết định số 277/QĐ-TTg ngày 25/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Khung hành động đổi mới cơ chế, chính sách hỗ trợ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
22/SY 03/03/2022 Quyết định số 297/QĐ-TTg ngày 02 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận xã An toàn khu tại tỉnh Quảng Nam
21/SY 02/03/2022 Sao y văn bản hợp nhất thông tu của Bộ TN&MT
20/SY 01/03/2022 Quyết định số 190/QĐ-TTg ngày 11/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng.

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn