Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 133, văn bản 1 đến 50 trong 6602 văn bản.
518/UBND-NCKS 24/01/2022 V/v chuyển giao thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, ngành tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Quảng Nam.
519/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất các loại bồn chứa nước của Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà
520/UBND-KTN 24/01/2022 V/v ý kiến về Đề án đóng cửa mỏ khoảng sản đá ốp lát tại khu vực Núi Tịnh, huyện Quế Sơn và khu vực Chu Lai, huyện Núi Thành
521/UBND-KTN 24/01/2022 V/v kiểm kê khí nhà kính đối với các cơ sở phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh, theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022
522/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v phối hợp giải quyết liên quan đến nội dung chấm dứt hoạt động Dự án liên doanh ELF Gaz Đà Nẵng
524/UBND-KTTH 24/01/2022 V/v cung cấp thông tin để lập Kế hoạch kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 của tỉnh Quảng Nam
525/UBND-KTN 24/01/2022 V/v hoàn chỉnh hồ sơ đề xuất dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Khu đô thị công nghệ ven sông Đầm, thành phố Tam Kỳ
526/UBND-TH 24/01/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh về điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án
527/UBND-KTN 24/01/2022 V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của HĐND tỉnh
528/UBND-KTN 24/01/2022 V/v báo cáo tình hình triển khai và đề xuất sửa đổi Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của Chính phủ
529/UBND-KTN 24/01/2022 V/v thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT
530/UBND-KTN 24/01/2022 V/v báo cáo phục vụ giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý nuôi, chế biến thủy sản và kiểm soát khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định
536/UBND-NCKS 24/01/2022 V/v yêu cầu triển khai thực hiện các nội dung tại Báo cáo số 05/BC-TTT ngày 10/01/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam
538/UBND-KTN 24/01/2022 V/v điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng Khu tái định cư tập trung Bến Hiên, xã Kà Dăng, huyện Đông Giang
539/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình thi công dự án Hệ thống thoát nước và vệ sinh môi trường khu đô thị Núi Thành
540/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đăng ký bổ sung nhu cầu đầu tư từ Chương trình phục hồi và phát triển KTXH thuộc lĩnh vực y tế
541/UBND-KTN 24/01/2022 V/v đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành dự án, đưa Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam vào hoạt động
542/UBND-KGVX 24/01/2022 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 17/01/2022 của Tỉnh ủy
89/VPUBND-NCKS 24/01/2022 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BCT ngày 20/01/2022 của Bộ Công Thương
90/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v đề nghị của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quang Hiệp Thành
91/VPUBND-KTN 24/01/2022 V/v liên quan đến việc sử dụng đất đối với Công ty Cổ phần Tín Hưng tại KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, huyện Núi Thành
484/UBND-KGVX 21/01/2022 Thống nhất Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sang Trọng đón người nhập cảnh đến cách ly tại cơ sở lưu trú có thu phí trên địa bàn tỉnh
485/UBND-KTN 21/01/2022 V/v triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2022
486/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v xử lý đề nghị của UBND huyện Quế Sơn về thanh tra và kiểm toán nhà nước
488/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 239/BNV-CQĐP ngày 18/01/2022 của Bộ Nội vụ
489/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v tham mưu chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp tết Nhâm Dần
490/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v chuẩn bị các nội dung thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ
491/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
492/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v kiểm tra, giải quyết đề nghị miễn tiền xử phạt VPHC của UBND huyện Phước Sơn
493/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v rà soát, bổ sung báo cáo việc thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
494/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v tham mưu báo cáo, đánh giá việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
495/UBND-KTN 21/01/2022 V/v hình thức thuê đất thực hiện dự án Hệ thống Trường chất lượng cao Sky - Line tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn
496/UBND-KTN 21/01/2022 V/v thực hiện Thông tư số 01/2022/TT-BTNMT ngày 07/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành Luật Bảo vệ môi trường về ứng phó với biến đổi khí hậu
497/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v hỗ trợ khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai năm 2021
498/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v thưởng đột xuất cho Công an huyện Phú Ninh
499/UBND-KGVX 21/01/2022 V/v không tiếp tục áp dụng Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
500/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ
501/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v kinh phí thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ
502/UBND-KTN 21/01/2022 V/v danh sách cơ sở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 thuộc đối tượng được giảm giá điện, giảm tiền điện năm 2021
503/UBND-KTN 21/01/2022 V/v nghiệm thu, quyết toán hoàn thành công trình Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ Nông dân tỉnh Quảng Nam
504/UBND-NCKS 21/01/2022 Tham mưu triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 theo Quyết định số 04/QĐ-HĐPH ngày 12/01/2022 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương
505/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
506/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
507/UBND-NCKS 21/01/2022 V/v công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
508/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v kinh phí cung cấp thông tin khí tượng thủy văn phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2021 trên địa bàn tỉnh
509/UBND-KGVX 21/01/2022 V/v đề xuất danh mục trường cao đẳng chất lượng cao.
510/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đầu tư theo phương thức PPP năm 2021
511/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v phân bổ dự toán năm 2021 cho Sở Y tế để chi trả lương và hoạt động thường xuyên cho hợp đồng lao động chuyên môn tại Trung tâm Y tế thành phố Hội An
512/UBND-KTTH 21/01/2022 V/v phân bổ dự toán năm 2021 cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội để mua máy vi tính trang bị cho trẻ học online tại Làng Hòa Bình
513/UBND-KTTH 21/01/2022 rà soát vốn vay dư không có khả năng sử dụng của các dự án, hiệp định vay vốn WB để tái cam kết, bố trí cho dự án mới

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn