Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 1 trong 8, văn bản 1 đến 50 trong 371 văn bản.
16/BC-UBND 24/01/2022 Đánh giá kết quả thực hiện Đề án bảo tồn và phát triển cây sâm Ngọc Linh (Sâm Việt Nam) đến năm 2030
15/BC-UBND 20/01/2022 Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV
14/BC-UBND 19/01/2022 Tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng
02/BC-VPUBND 18/01/2022 Tình hình, kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021
12/BC-UBND 18/01/2022 Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021
13/BC-UBND 18/01/2022 Tình hình vận động và thực hiện các khoản viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021
10/BC-UBND 13/01/2022 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
07/BC-HĐNVQS 12/01/2022 Báo cáo tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021; phương hướng nhiệm vụ năm 2022
05/BC-BCĐ 11/01/2022 Báo cáo kết quả thực hiện công tác hội nhập quốc tế năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
09/BC-UBND 11/01/2022 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ sau khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
01/BC-VPUBND 10/01/2022 Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, cung cấp và sử dụng thông tin trên mạng
07/BC-UBND 10/01/2022 Tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2021 và Kế hoạch giám sát đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp năm 2021 (thực hiện trong năm 2022)
08/BC-UBND 10/01/2022 Những vướng mắc về địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Kon Tum và đề xuất, kiến nghị phương án giải quyết
04/BC-UBND 07/01/2022 Tổng kết triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định hỗ trợ nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ma tuý giai đoạn 2018-2021
05/BC-UBND 07/01/2022 Nội dung sửa đổi, bổ sung giá đất, bảng giá đất thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tại 15/18 phụ lục bảng giá đất của 15/18 huyện, thị xã, thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
06/BC-UBND 07/01/2022 Giải trình nội dung ban hành Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
01/BC-UBND 04/01/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiền
257/BC-UBND 31/12/2021 Giải trình, tiếp thu khắc phục một số tồn tại, hạn chế và cam kết chỉ đạo nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới đối với huyện Duy Xuyên
258/BC-UBND 31/12/2021 Kết quả thực hiện công tác kết nghĩa năm 2021
259/BC-UBND 31/12/2021 Tác động, ảnh hưởng của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ đến việc triển khai thực hiện chính sách dân tộc
66/BC-VPUBND 31/12/2021 Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trong năm 202
256/BC-UBND 30/12/2021 Báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19
255/BC-UBND 29/12/2021 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2021 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
253/BC-UBND 28/12/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Quý IV năm 2021)
254/BC-UBND 28/12/2021 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (Năm 2021)
252/BC-UBND 27/12/2021 Tình hình tổ chức, hoạt động và công tác quản lý nhà nước về hội quần chúng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
250/BC-UBND 24/12/2021 Tổng hợp tình hình thiệt hại do ảnh hưởng của các đợt thiên tai năm 2021 và đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
251/BC-UBND 24/12/2021 Công tác cải cách hành chính năm 2021
247/BC-UBND 23/12/2021 Về việc giải quyết đơn của bà Bùi Thị Hiệp và ông Võ Tuấn Vi trú tại tổ 13, thôn Đồng Nà, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An
248/BC-UBND 23/12/2021 Tổng kết 7 năm (2014-2021) thực hiện chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện theo Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg và Quyết định số 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
249/BC-UBND 23/12/2021 Giải trình, tiếp thu về 02 xã Duy Nghĩa, Duy Hải - huyện Duy Xuyên quy hoạch đô thị không xây dựng nông thôn mới
243/BC-UBND 21/12/2021 Kết quả khảo sát xác định phạm vi khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang
244/BC-UBND 21/12/2021 Về Báo cáo tài chính nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2020
245/BC-UBND 21/12/2021 Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của Hội đồng nhân dân các đơn vị hành chính có liên quan đến việc thành lập thị trấn Trung Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam
246/BC-UBND 21/12/2021 V/v trả lời kiến nghị từ kết quả giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam từ sau kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đến kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV.
240/BC-UBND 20/12/2021 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 11 năm 2021
241/BC-UBND 20/12/2021 Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021
242/BC-UBND 20/12/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ
65/BC-VPUBND 15/12/2021 Kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.
239/BC-UBND 13/12/2021 Kết quả sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
237/BC-UBND 10/12/2021 Kết quả thẩm định nội bộ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Nâng cao năng lực ngành y tế tỉnh Quảng Nam” sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia
238/BC-UBND 10/12/2021 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam từ sau khi luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành
64/BC-VPUBND 09/12/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021
234/BC-UBND 07/12/2021 Công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh trình HĐND tỉnh năm 2022
235/BC-UBND 07/12/2021 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 11/2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021
236/BC-UBND 07/12/2021 Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ trong năm 2021
233/BC-UBND 06/12/2021 Giải trình bổ sung các danh mục dự án đề nghị đầu tư khởi công mới năm 2022 từ nguồn ngân sách tỉnh
229/BC-UBND 03/12/2021 V/v Trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.
231/BC-UBND 03/12/2021 Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021 - 2025
232/BC-UBND 03/12/2021 Đánh giá kế hoạch đầu tư công năm 2021 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022 tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn