Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 33 trong 939, văn bản 1601 đến 1650 trong 46937 văn bản.
8358/UBND-TH 04/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ
8359/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2024
8360/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8361/UBND-KTN 04/12/2023 V/v ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2
8363/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
8364/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn
8365/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc
8366/UBND-KTN 04/12/2023 V/v hoạt động tuyên truyền công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
8367/UBND-KTN 04/12/2023 V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
8369/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thẩm định giá
8370/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
8371/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
8372/UBND-KTTH 04/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ!
8373/UBND-KTTH 04/12/2023 Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”!
8374/UBND-KTTH 04/12/2023 Ủy quyền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2023!
8375/UBND-KTTH 04/12/2023 Tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh!
8376/UBND-KTTH 04/12/2023 Báo cáo tình hình xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030 trình HĐND tỉnh!
8377/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v phúc đáp Công văn số 3118/LĐTBXH-NCC ngày 20/11/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
8378/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định quy định về chữ ký số chuyên dùng công vụ
8379/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Quyết định số 1336/QĐ-TTg ngày 10/11/2023 và Quyết định số 1491/QĐ-TTg ngày 29/11/023 của Thủ tướng Chính phủ
8380/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v giới thiệu và giao nhiệm vụ tham mưu thực hiện Thông tư số 69/2023/TT-BTC ngày 15/11/2023 và Thông tư số 71/2023/TT-BTC ngày 21/11/2023 của Bộ Tài chính
8381/UBND-TH 04/12/2023 Đón tiếp, làm việc với Đại sứ Canada tại Việt Nam
8383/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường kiểm soát công tác cấp phép xây dựng đối với loại hình nhà ở nhiều căn hộ của hộ gia đình, cá nhân; cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao
8384/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Công văn số 9734/BKHĐT-PTDN ngày 21/11/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
8385/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung tại Công văn số 12783/BTC-HCSN ngày 21/11/2023 của Bộ Tài chính
8386/UBND-TH 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 22/11/2023 của HĐND tỉnh.
8387/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán Ngân sách nhà nước năm 2024
8388/UBND-TH 04/12/2023 Tham dự Tọa đàm “Nâng cao hiệu quả Quảng bá nông sản Việt Nam tại khu vực Trung Đông - Bắc Phi”
8390/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Tấn Trung
8392/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v tham mưu trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao
8393/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn bà Ngô Thị Hoàng
8394/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v thực hiện Nghị định số 81/2023/NĐ-CP ngày 27/11/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
8395/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Cao Thị Trực và ông Nguyễn Hữu Thông
8396/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v tham mưu thực hiện báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 242/QĐ-TTg ngày 26/02/2018 của Thủ tướng Chính phủ
8397/UBND-TD 04/12/2023 V/v thông báo về đơn thư của ông Đỗ Tình
8398/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Như Thêm và một số công dân
8399/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn Xuân Thưởng
8400/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Bùi Thanh Phúc
8401/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Dương Văn Anh
8402/UBND-TD 04/12/2023 V/v kiểm tra, trả lời vụ việc của bà Hoàng Thị Liên
8403/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Hiền và một số công dân mua đất dự án Cầu Hưng – Lai Nghi
8404/UBND-TD 04/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Kim Joongchul
8405/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Công văn số 9452/VPCP-PL ngày 01/12/2023 của Văn phòng Chính phủ về công tác thi hành Luật Tiếp cận thông tin
8406/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra
8407/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tham gia góp ý đối với Dự thảo Nghị định về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã
8368/KH-UBND 04/12/2023 Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024 v
2584/QĐ-UBND 04/12/2023 Về việc tổ chức kỳ tuyển dụng công chức người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam năm 2023
2585/QĐ-UBND 04/12/2023 Về việc công nhận kết quả xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
2586/QĐ-UBND 04/12/2023 Phê duyệt danh sách công chức, viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức và thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2023
2587/QĐ-UBND 04/12/2023 Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể và 05 cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng năm 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (Tờ trình số 2675)

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn