Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 33 trong 475, văn bản 1601 đến 1650 trong 23720 văn bản.
8547/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ
8548/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v ủy quyền tham dự Hội nghị sơ kết 01 năm xây dựng thí điểm Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn toàn quốc năm 2023
8549/UBND-KGVX 08/12/2023 V/v báo cáo thực hiện Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
8550/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v thống nhất phân công Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật
8551/UBND-NCKS 08/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Kế hoạch số 214/KH-CTĐTN&DHMT ngày 04/12/2023 của Cụm thi đua các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung
8552/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 1583/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8553/UBND-KTN 08/12/2023 V/v rà soát, tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh Quy định hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của UBND tỉnh
8554/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giới thiệu Quyết định số 1588/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8555/UBND-KTN 08/12/2023 V/v giải quyết các nội dung liên quan đến luồng hàng hải Kỳ Hà và phao báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Kỳ Hà
8557/UBND-KTN 08/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 1968/QĐ-TTg ngày 22/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ
8558/UBND-KTN 08/12/2023 Tham mưu triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 2890/KH-TTCP ngày 28/11/2023 của Thanh tra Chính phủ
8559/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13305/BTC-TCDN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung liên quan đến cử người đại diện phần vốn nhà nước tại các Công ty cổ phần có vốn nhà nước
8560/UBND-KTTH 08/12/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 13336/BTC-NSNN ngày 01/12/2023 của Bộ Tài chính về việc thông báo bổ sung có mục tiêu từ Ngân sách trung ương năm 2023 cho ngân sách địa phương
8561/UBND-KTTH 08/12/2023 Báo cáo tình hình doanh nghiệp tháng 11/2023!
8562/UBND-TH 08/12/2023 Đánh giá triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
8523/UBND-KTN 07/12/2023 V/v báo cáo tổng kết và thực hiện quyết toán hoàn thành Dự án Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8524/UBND-KTN 07/12/2023 V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Tiên Phước để thực hiện dự án Khu tưởng niệm Sư đoàn 2, Quân khu 5 tại thôn Đại Tráng, xã Tiên Hà
8525/UBND-KTN 07/12/2023 V/v thẩm định, ý kiến về công nghệ dự án đầu tư trong giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư
8526/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Nguyệt
8527/UBND-TD 07/12/2023 V/v thông tin, trả lời đơn của ông Lê Văn Vân
8528/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Nguyễn Thị Xuân
8529/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Võ Đăng Chương
8530/UBND-TD 07/12/2023 V/v chuyển đơn của bà Trần Thị Hoa
8532/UBND-KGVX 07/12/2023 V/v quan tâm hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
8533/UBND-KTTH 07/12/2023 Ý kiến đối với phương án sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của VCB hình thành sau cổ phần hóa!
8534/UBND-KTTH 07/12/2023 Tình hình đầu tư nước ngoài quý IV năm 2023 và cả năm 2023!
8535/UBND-KTTH 07/12/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Đại Lộc tại Tờ trình số 256/TTr-UBND ngày 05/12/2023
8536/UBND-KTTH 07/12/2023 V/v giải quyết đề nghị của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
8537/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tham gia góp ý về hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà
8538/UBND-KTN 07/12/2023 V/v góp ý Dự thảo Quy chế hoạt động, Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo và Dự thảo danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng
8539/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tham gia Ngày hội sản phẩm đặc trưng - nổi tiếng An Giang và các vùng miền năm 2023
8540/UBND-KTN 07/12/2023 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
8541/UBND-KTN 07/12/2023 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 06/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8542/UBND-KTN 07/12/2023 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí lập quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
8543/UBND-NCKS 07/12/2023 V/v giao nhiệm vụ tham gia tố tụng vụ án hành chính do Lê Nin kháng cáo
8544/UBND-KTN 07/12/2023 V/v liên quan kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “mua sắm và lắp đặt thiết bị y tế” thuộc dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam
8545/UBND-KGVX 07/12/2023 V/v báo cáo tình hình thực hiện Đề án xây dựng và triển khai các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN đến năm 2025
8477/UBND-TH 06/12/2023 V/v triển khai Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8478/UBND-KGVX 06/12/2023 Chủ trương cử huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải Cầu lông trung cao tuổi Châu Á năm 2023 tại Đà Nẵng
8479/UBND-KTN 06/12/2023 V/v dự án Tôn tạo di tích Cây Thông Một, địa điểm thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam
8480/UBND-KGVX 06/12/2023 V/v tham mưu văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
8481/UBND-KTN 06/12/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8482/UBND-KTN 06/12/2023 V/v quản lý, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Quốc lộ 1 với đường ĐT.610 và ĐT.613
8483/UBND-KTN 06/12/2023 V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, dự án 5 Quý IV/2023 và cả năm 2023
8484/UBND-NCKS 06/12/2023 V/v tham gia ý kiến dự thảo Tờ trình Chính phủ, dự thảo Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
8485/UBND-KGVX 06/12/2023 V/v tăng cường kiểm tra, tuần tra các phương tiện xe máy, xe thô sơ lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh
8488/UBND-KTN 06/12/2023 V/v Quy hoạch chi tiết Khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng – Lai Nghi, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn
8490/UBND-KTN 06/12/2023 V/v đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư tại khu vực cồn, bãi trong lòng sông và ven sông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố: Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An
8491/UBND-KTN 06/12/2023 V/v báo cáo năm 2023 về kết quả triển khai Đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 - 2030
8492/UBND-KTN 06/12/2023 V/v dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn