Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
5114/CTr-UBND 10/07/2024 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
4173/CTr-UBND 07/06/2024 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 6 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
3165/CTr-UBND 06/05/2024 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
2259/CTr-UBND 02/04/2024 Chương trình công tác trọng tâm tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
45/CTr-BVSTBCPN 19/03/2024 Chương trình công tác năm 2024 của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh
42/CTr-BCĐ 14/03/2024 Chương trình Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024
1512/CTr-UBND 06/03/2024 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 3 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
978/CTr-UBND 06/02/2024 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 02 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
01/BĐD-CTKT 04/01/2024 Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2024!
68/CTr-UBND 04/01/2024 Chương trình công tác trọng tâm tháng 01 năm 2024 của UBND tỉnh Quảng Nam
8427/CTr-UBND 04/12/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 12 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
7731/CTr-UBND 10/11/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
6838/CTr-UBND 09/10/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 10 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
6046/CTr-UBND 07/09/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
5248/CTr-UBND 08/08/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 8 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
4270/CTr-UBND 04/07/2023 Chương trình Công tác trọng tâm tháng 7 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
3575/CTr-UBND 08/06/2023 Chương trình công tác trọng tâm tháng 6 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
2614/CTr-UBND 28/04/2023 Chương trình Công tác tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Nam
19/BĐD-CTKT 01/03/2023 Chương trình Kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam năm 2023
3067/CTr-UBND 17/05/2022 Chương trình thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
34/CTr-BCĐ 15/03/2022 Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn