Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 48, văn bản 451 đến 500 trong 2374 văn bản.
195/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh khóa X
196/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam và việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Trường
197/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và bàn các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan
194/TB-UBND 19/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 17/6/2024 giữa quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
192/TB-UBND 18/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Kỷ
193/TB-UBND 18/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số nội dung tham mưu trình HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
189/TB-UBND 17/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Đoàn Văn Trung
190/TB-UBND 17/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tại cuộc họp về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
191/TB-UBND 17/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch hoạt động trong thời gian đến
187/TB-UBND 14/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên để nghe báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao
186/TB-UBND 13/06/2024 Kết luận của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp
nghe báo cáo báo cáo phương án Quy hoạch phân khu 3 (tỷ lệ 1/2.000)
Phân khu nhà ở tại khu vực phía Nam thành phố Tam Kỳ
184/TB-UBND 12/06/2024 Kết luận của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại phiên họp thường kỳ về tình hình KT-XH tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh
185/TB-UBND 12/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 10/6/2024 giữa quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
183/TB-UBND 11/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
180/TB-UBND 10/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Nam Giang để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
181/TB-UBND 10/06/2024 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Mẫu giáo Anh Thơ (giai đoạn 1) tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh
178/TB-UBND 07/06/2024 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án và tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn tỉnh
174/TB-UBND 06/06/2024 Giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026
175/TB-UBND 06/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Đông Giang
176/TB-UBND 06/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tây Giang
177/TB-UBND 06/06/2024 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến
172/TB-UBND 05/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Tiên Phước để nghe báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
173/TB-UBND 05/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 03/6/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
169/TB-UBND 04/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2024 tại tỉnh Quảng Nam
170/TB-UBND 04/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Quế Sơn để nghe báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới
171/TB-UBND 04/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Nam Trà My
168/TB-UBND 03/06/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu (điều hành UBND tỉnh) tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024
164/TB-UBND 31/05/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp tổng kết năm tài chính 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 của Dự án “Xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn miền núi tỉnh Quảng Nam (EMMi)” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Tổ c
165/TB-UBND 31/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe các Sở, ngành, đơn vị báo cáo các nội dung liên đến việc tiếp nhận Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung
166/TB-UBND 31/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Bắc Trà My để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
167/TB-UBND 31/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần thứ IV năm 2024 (phiên thứ II)
161/TB-UBND 30/05/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 27/5/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
162/TB-UBND 30/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo
163/TB-UBND 30/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025 tại cuộc họp nghe báo cáo công tác phân bổ, giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG (vốn sự nghiệp, vốn đầu tư) của các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn th
159/TB-UBND 28/05/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe bàn giải quyết một số vấn đề liên quan đến Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An giai đoạn 1-B
156/TB-UBND 23/05/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 20/5/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
157/TB-UBND 23/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thực hiện dự án Nghĩa trang nhân dân xã Đại Hiệp và Nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng tại huyện Đại Lộc
158/TB-UBND 23/05/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp giải quyết vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ Thiết lập cụm thông tin điện tử công cộng phục vụ thông tin, tuyên truyền đối ngoại tại Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Tiểu dự án 1 – Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bề
154/TB-UBND 22/05/2024 Về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thành Tú
155/TB-UBND 22/05/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Nguyễn Văn Phước
151/TB-UBND 17/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam năm 2024
153/TB-UBND 17/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên đ
148/TB-UBND 16/05/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 13/5/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
149/TB-UBND 16/05/2024 Thông báo của UBND tỉnh về thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2024
147/TB-UBND 14/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư
146/TB-UBND 13/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng khu vực III năm 2024 tại tỉnh Quảng Nam
143/TB-UBND 10/05/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 07/5/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
144/TB-UBND 10/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và phương hướng trong thời gian đến
145/TB-UBND 10/05/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 111/2024/QH15 ngày 18/01/2024 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực h
142/TB-UBND 08/05/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại phiên họp thường kỳ về tình hình KT-XH tháng 4 năm 2024 của UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn