Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 10 trong 14, văn bản 451 đến 500 trong 664 văn bản.
102/BC-UBND 01/06/2023 Kết quả triển khai thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
103/BC-UBND 01/06/2023 Kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đề xuất chỉ tiêu sử dụng đất cần điều chỉnh trong quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2025 của tỉnh Quảng Nam
100/BC-UBND 31/05/2023 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 80/2023/QH15 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
99/BC-UBND 29/05/2023 Tổng hợp tình hình thực hiện Chuyên đề: “Việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động có quan hệ lao động, đang ở thuê, ở trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm theo Nghị quyết số 43/2022/QH15”
49/BC-TCT 24/05/2023 BÁO CÁO Kết quả tháng 5 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
96/BC-UBND 24/05/2023 Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ của cơ quan nhà nước, đơn vị
sự nghiệp công lập năm 2022
97/BC-UBND 24/05/2023 Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cập nhật số liệu đến ngày 24/5/2023)
95/BC-UBND 22/05/2023 Tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2023, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2023-2026 và định hướng triển khai trong giai đoạn 2026-2030
94/BC-UBND 18/05/2023 Báo cáo Trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X (Trình tại kỳ họp HĐND tỉnh thường lệ giữa năm 2023)
92/BC-UBND 15/05/2023 công tác triển khai chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
93/BC-UBND 15/05/2023 Tình hình thực hiện, kết quả giải ngân vốn đầu tư công tháng 4 năm 2023 tỉnh Quảng Nam
91/BC-UBND 10/05/2023 Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng và xuất nhập khẩu; nhà ở xã hội, thị trường bất động sản; quản lý nhà nước ngành nội vụ
89/BC-UBND 05/05/2023 Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2023
90/BC-UBND 05/05/2023 Đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; dự kiến khả năng cân đối giai đoạn 2021 - 2025 nguồn ngân sách tỉnh và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025
88/BC-UBND 03/05/2023 Tổng hợp tình hình trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30/4 - 01/5/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
86/BC-UBND 27/04/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HDNĐ ngày 17/9/2020 của HĐND tỉnh về Đề án Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025
87/BC-UBND 27/04/2023 Kết quả thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; kết quả kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Nội vụ
85/BC-UBND 25/04/2023 Tình hình, kết quả thi hành án hành chính 06 tháng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
42/BC-TCT 21/04/2023 Kết quả tháng 4 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
84/BC-UBND 21/04/2023 Tổng kết thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và quy định của pháp luật hiện hành trong lĩnh vực cứu nạn, cứu hộ
82/BC-UBND 14/04/2023 Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
83/BC-UBND 14/04/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về sự tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, thu nhập
77/BC-UBND 13/04/2023 Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về chuyển đổi số từ năm 2020 đến nay
78/BC-UBND 13/04/2023 Việc thực hiện chính sách, pháp luật về di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
80/BC-UBND 13/04/2023 Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020 - 2022
81/BC-UBND 13/04/2023 Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương quý I năm 2023
76/BC-UBND 12/04/2023 Tình hình thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công tháng 3 năm 2023 tỉnh Quảng Nam
71/BC-UBND 11/04/2023 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2022.
72/BC-UBND 11/04/2023 Kết quả triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh từ tháng 01/2021 đến 12/2022
73/BC-UBND 11/04/2023 Kết quả triển khai lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở và Luật Căn cước công dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
74/BC-UBND 11/04/2023 Tổng kết 05 năm triển khai thực hiện Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Từ ngày 01/7/2018 đến 31/01/2023)
75/BC-UBND 11/04/2023 Tiến độ triển khai thực hiện đối với các nội dung trả lời ý kiến cử tri còn tồn đọng, chưa giải quyết dứt điểm theo đề nghị của Thường trực HĐND tỉnh tại Báo cáo số 164/BC-HĐND ngày 02/12/2022
69/BC-BĐDNHCS 10/04/2023 Kết quả kiểm tra, giám sát của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Nam quý I năm 2023
70/BC-UBND 10/04/2023 Phục vụ phiên họp Thường trực HĐND tỉnh tháng 4/2023
67/BC-UBND 07/04/2023 Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hình của UBND tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội quý I và nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2023
68/BC-UBND 07/04/2023 Tình hình thực hiện di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khi thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
66/BC-UBND 06/04/2023 BÁO CÁO việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với trẻ em mồ côi trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2018 - 2022!
63/BC-UBND 03/04/2023 Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
64/BC-UBND 03/04/2023 Về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mại dâm
65/BC-UBND 03/04/2023 Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Quý I năm 2023 phục vụ xây dựng báo cáo định kỳ của Ban cán sự đảng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
62/BC-UBND 31/03/2023 Kết quả thực hiện kết luận kiểm toán chương trình mục tiêu đầu tư hạ tầng khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 29/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
59/BC-UBND 28/03/2023 Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ (2017-2022)
60/BC-UBND 28/03/2023 Kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng Quý I và nhiệm vụ công tác Quý II năm 2023
61/BC-UBND 28/03/2023 Kết quả tổ chức lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
29/BC-TCT 24/03/2023 Kết quả tháng 3 năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến về triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
58/BC-UBND 24/03/2023 Tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp Quý I/2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
57/BC-UBND 23/03/2023 Công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử Quý I năm 2023
56/BC-UBND 21/03/2023 Về việc ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
55/BC-UBND 20/03/2023 Kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2023
52/BC-UBND 17/03/2023 Tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn