Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 761, văn bản 751 đến 800 trong 38020 văn bản.
1873/UBND-KTN 31/03/2023 V/v đề xuất tổ chức Hội nghị toàn quốc về phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ phát triển rừng
1874/UBND-KTN 31/03/2023 V/v trình dự thảo Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
1875/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v đính chính Công văn số 1808/UBND-KTTH ngày 29/3/2023 của UBND tỉnh
1876/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 176/CĐ-TTg ngày 27/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1877/UBND-KTN 31/03/2023 V/v tham dự họp về thực hiện một số nhiệm vụ quản lý nhà nước được ủy quyền trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1878/UBND-KTN 31/03/2023 V/v tham gia Hội thao nhân kỷ niệm Ngày truyền thống Cơ quan công tác dân tộc lần thứ X năm 2023
1880/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 2635/BTC-QLCS ngày 22/3/2023 của Bộ Tài chính
1881/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v bổ sung hồ sơ đề nghị điều chỉnh gia hạn Thỏa thuận vay dự án Cải thiện môi trường đô thị Chu Lai, Núi Thành sử dụng vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức
1882/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v sử dụng kinh phí hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh năm 2023 thanh toán các nội dung chi phát sinh năm 2022
1883/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v báo cáo nguồn tăng thu NSĐP năm 2022 thực hiện cải cách tiền lương năm 2023
1884/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v giao chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2023 đối với Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Chu Lai
1885/UBND-KTTH 31/03/2023 V/v cho ý kiến đối với phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà đất của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
1886/UBND-KGVX 31/03/2023 Đề xuất nâng cấp, hoàn thiện hệ thống QOffice
1887/UBND-KTN 31/03/2023 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 300/QĐ-TTg ngày 28/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1888/UBND-TD 31/03/2023 V/v chuyển đơn của bà Phạm Thị Hải Yến
1889/UBND-NCKS 31/03/2023 V/v đề nghị phối hợp, tạo điều kiện để Tạp chí Thanh tra tuyên truyền một số nội dung theo Kế hoạch số 2324/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ
1890/UBND-KTN 31/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của Công ty Cổ phần Mai Đoàn tại Công văn số 03-2023/MĐ-CV ngày 13/3/2023.
1891/UBND-KGVX 31/03/2023 V/v tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp thất nghiệp qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
1892/UBND-TH 31/03/2023 V/v chuẩn bị nội dung làm việc với BTV Huyện ủy Tây Giang
328/VPUBND-KGVX 31/03/2023 V/v chuyển nội dung đề nghị của Báo Nông thôn ngày nay về việc phối hợp tuyên truyền về Chương trình MTQG giảm nghèo năm 2023
329/VPUBND-KTN 31/03/2023 V/v giải quyết đề nghị của UBND huyện Núi Thành tại Báo cáo số 94/BC-UBND ngày 21/3/2023
330/VPUBND-KGVX 31/03/2023 V/v hỗ trợ ghi hình chương trình “Hành trình vẻ đẹp”
1872/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch hành động Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh Quảng Nam đến năm 2030
1879/KH-UBND 31/03/2023 Kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021-2025
637/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo
638/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường
639/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt chủ trương mua sắm và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác thanh tra giao thông cho Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam
640/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc bổ sung dự toán chi năm 2023 cho Ban Dân tộc tỉnh
641/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc giao dự toán nguồn vốn viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức do tổ chức Children Of Vietnam (COV) tài trợ năm 2023 cho Hội Từ thiện tỉnh
642/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc cấp kinh phí cho Hội Từ thiện tỉnh
643/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 3346/QĐ-UBND ngày 22/10/2019 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Nam
644/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt lại giá khởi điểm bán đấu giá xe ô tô phục vụ công tác chung dôi dư của Trung tâm Bảo trợ xã hội Quảng Nam (lần 2)
645/QĐ-UBND 31/03/2023 Về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 cho Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh để thực hiện trả nợ gốc dự án Xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)
647/QĐ-UBND 31/03/2023 Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Duy Xuyên
102/TB-UBND 31/03/2023 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số khó khăn, vướng mắc trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian đến
08/BC-VPUBND 30/03/2023 Tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.
1827/UBND-NCKS 30/03/2023 V/v nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ
1828/UBND-NCKS 30/03/2023 V/v ý kiến liên quan đến thụ lý yêu cầu độc lập tại Thông báo số 154.1/TLST-HC ngày 22/02/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam
1829/UBND-KTTH 30/03/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Công văn số 129-CV/BCSĐ ngày 27/3/2023 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh
1830/UBND-KTTH 30/03/2023 V/v hoàn thiện Văn kiện dự án “Phát triển hạ tầng đô thị thông minh thành phố Tam Kỳ” do Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa Kỳ tài trợ
1831/UBND-KTTH 30/03/2023 V/v đính chính lại tên danh mục tuyến kênh tại khoản 01 mục II thứ tự (13) Phụ lục I Quyết định 3650/QĐ-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh
1832/UBND-KTTH 30/03/2023 V/v tham mưu triển khai các nhiệm vụ tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ
1833/UBND-NCKS 30/03/2023 V/v thực hiện Công văn số 1275/BNV-CQĐP ngày 24/3/2023 của Bộ Nội vụ
1834/UBND-TH 30/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND ngày 21/3/2023 của HĐND tỉnh
1835/UBND-NCKS 30/03/2023 V/v triển khai các nội dung liên quan đến kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trong năm 2023
1836/UBND-NCKS 30/03/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 09/2023/NĐ-CP của Chính phủ
1837/UBND-TH 30/03/2023 V/v tiếp thu ý kiến của Bộ, ngành Trung ương đối với Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
1838/UBND-KGVX 30/03/2023 V/v tham mưu triển khai thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
1839/UBND-KGVX 30/03/2023 V/v khẩn trương kiểm tra, tham mưu chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Cao đẳng Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam năm 2023
1840/UBND-NCKS 30/03/2023 Về gửi nội dung tham luận phục vụ Hội nghị

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn