Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 49, văn bản 751 đến 800 trong 2436 văn bản.
230/TB-UBND 22/07/2024 Điều chỉnh thời gian mời dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2024) và kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024)
231/TB-UBND 22/07/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại cuộc họp về công tác chuẩn bị triển khai dự án “Hỗ trợ đóng tàu đánh cá cho ngư dân huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, Việt Nam”
229/TB-UBND 19/07/2024 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tại cuộc họp giải quyết các vấn đề tồn tại, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh
226/TB-UBND 18/07/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 16/7/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
227/TB-UBND 18/07/2024 Mời dự Lễ dâng hương, dâng hoa nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh
Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ (1904-2024) và kỷ niệm
77 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024
228/TB-UBND 18/07/2024 Thông báo thời gian tiếp công dân định kỳ tháng 7 của Chủ tịch UBND tỉnh
225/TB-UBND 17/07/2024 Thông báo thay đổi thời gian dâng hương, tổ chức Đại hội; thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024
224/TB-UBND 15/07/2024 danh sách tàu cá đã được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho trước ngày Thông tư số 06/2024/TT-BNNPTNT có hiệu lực đang hoạt động không đủ thành phần hồ sơ để được đăng ký theo quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 6 Điều 21 của Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT
220/TB-UBND 12/07/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Lê Ngọc Bình
221/TB-UBND 12/07/2024 Kết luận của đồng chí Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường, GPMB và triển khai thi công công trình hồ Hố Khế, xã Tiên Lãnh thuộc dự án Cụm hồ chứa Hố Khế, Mò Ó, Cha Mai
222/TB-UBND 12/07/2024 Thông báo thời gian, thành phần, địa điểm tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ VII, giai đoạn 2019 - 2024
223/TB-UBND 12/07/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện các dự án, công trình do đơn vị làm chủ đầu tư
219/TB-UBND 11/07/2024 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng
tại Hội nghị 6 tháng đầu năm 2024 đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành,
tình hình kinh tế - xã hội của UBND tỉnh
218/TB-UBND 10/07/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 08/7/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
103/TB-BTC 09/07/2024 Phân công nhiệm vụ Ban Tổ chức Festival Nghề truyền thống - Quảng Nam 2024
216/TB-UBND 08/07/2024 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
217/TB-UBND 08/07/2024 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
213/TB-UBND 04/07/2024 Giới thiệu chức danh và chữ ký của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
214/TB-UBND 04/07/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 01/7/2024 giữa Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
215/TB-UBND 04/07/2024 Thông báo Kết luận của của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Xây dựng và các ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh
209/TB-UBND 03/07/2024 TB - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với dự án “Khu du lịch biển cao cấp” tại phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam!
210/TB-UBND 03/07/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi giám sát Dự án “Xây dựng cơ chế phát triển bền vững tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn miền núi tỉnh Quảng Nam (EMMi)” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ thông qua Tổ chức Cứu trợ/Phát triển Quốc tế (FIDR) tại huyện Bắc Trà My
212/TB-UBND 03/07/2024 Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tại cuộc họp
nghe Sở Tài chính báo cáo về nội dung Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh
208/TB-UBND 02/07/2024 TB - Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án đầu tư của Công ty TNHH Hyosung Quảng Nam!
204/TB-UBND 28/06/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi
tiếp công dân về dự án Khu đô thị Viêm Minh - Hà Dừa
205/TB-UBND 28/06/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi
tiếp công dân về dự án Khu đô thị An Phú
206/TB-UBND 28/06/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp Ban Tổ chức Festival nghề truyền thống - Quảng Nam 2024
207/TB-UBND 28/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo tình hình xây dựng phương án giá dịch vụ sự nghiệp công tại các cơ sở trợ giúp xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có
201/TB-UBND 26/06/2024 Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe báo cáo các nội dung chuẩn bị tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Nghiên cứu, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Phật giáo Phật viện Đồng Dương”.
202/TB-UBND 26/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 24/6/2024 giữa các Phó Chủ tịch UBND tỉnh
203/TB-UBND 26/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tại cuộc họp giải quyết các nội dung nghe Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính báo cáo nội dung điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước thực hiện Chươ
199/TB-UBND 24/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu của ông Nguyễn Chỉnh
200/TB-UBND 24/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Võ Thị Năng
195/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung trình HĐND tỉnh khóa X
196/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Trường Đại học Quảng Nam và việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Trường
197/TB-UBND 21/06/2024 Kết luận của Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp nghe các chủ đầu tư báo cáo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 và bàn các giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan
194/TB-UBND 19/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 17/6/2024 giữa quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
192/TB-UBND 18/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của bà Nguyễn Thị Kỷ
193/TB-UBND 18/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo một số nội dung tham mưu trình HĐND tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
189/TB-UBND 17/06/2024 Về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai của ông Đoàn Văn Trung
190/TB-UBND 17/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh tại cuộc họp về tình trạng chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh
191/TB-UBND 17/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam và các Sở, ngành liên quan để nghe báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch hoạt động trong thời gian đến
187/TB-UBND 14/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Duy Xuyên để nghe báo cáo tình hình thực hiện, tiến độ hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao
186/TB-UBND 13/06/2024 Kết luận của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp
nghe báo cáo báo cáo phương án Quy hoạch phân khu 3 (tỷ lệ 1/2.000)
Phân khu nhà ở tại khu vực phía Nam thành phố Tam Kỳ
184/TB-UBND 12/06/2024 Kết luận của quyền Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại phiên họp thường kỳ về tình hình KT-XH tháng 5 năm 2024 của UBND tỉnh
185/TB-UBND 12/06/2024 Kết luận cuộc họp giao ban ngày 10/6/2024 giữa quyền Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh
183/TB-UBND 11/06/2024 Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Phước Sơn để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
180/TB-UBND 10/06/2024 Thông báo Kết luận của đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc với UBND huyện Nam Giang để nghe tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn
181/TB-UBND 10/06/2024 Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Mẫu giáo Anh Thơ (giai đoạn 1) tại xã Tam Phước, huyện Phú Ninh
10/TB-VPUBND 07/06/2024 Về tiếp nhận công chức làm việc tại Văn phòng UBND tỉnh

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn