Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Thông báo: Trang văn bản pháp luật tỉnh Quảng Nam đã chuyển qua hệ thống mới kể từ ngày 5/5/2017. Mời tra cứu văn cũ hơn tại đây!
Nội dung tìm kiếm: Tìm kiếm nâng cao
Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
Số văn bản/trang:
select
 Trang 16 trong 473, văn bản 751 đến 800 trong 23648 văn bản.
8477/UBND-TH 06/12/2023 V/v triển khai Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 28/11/2023 của HĐND tỉnh về thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
8478/UBND-KGVX 06/12/2023 Chủ trương cử huấn luyện viên, vận động viên tham dự giải Cầu lông trung cao tuổi Châu Á năm 2023 tại Đà Nẵng
8480/UBND-KGVX 06/12/2023 V/v tham mưu văn bản cụ thể hóa Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương
8481/UBND-KTN 06/12/2023 V/v giới thiệu Thông tư số 34/2023/TT-BGTVT ngày 30/11/2023 của Bộ Giao thông vận tải
8482/UBND-KTN 06/12/2023 V/v quản lý, bảo trì hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao Quốc lộ 1 với đường ĐT.610 và ĐT.613
8442/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v tham gia ý kiến thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035
8443/UBND-KTN 05/12/2023 V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động mua bán, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, an toàn lao động và môi trường công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023
8444/UBND-KTN 05/12/2023 V/v hoàn trả 50% tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất gạch không nung tại Lô B3, B4 Cụm công nghiệp Tinh dầu quế, tổ Mậu Cà, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My
8446/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 301-KH/TU ngày 31/8/2023 của Tỉnh ủy
8447/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai Kế hoạch tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024
8448/UBND-KGVX 05/12/2023 Về Đề án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
8450/UBND-KTTH 05/12/2023 Triển khai quy định phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng, dầu!
8451/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v báo cáo công tác phòng, chống mại dâm năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
8452/UBND-KTTH 05/12/2023 V/v tham mưu triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2001-CV/TU ngày 29/9/2023 về việc liên quan hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh
8454/UBND-KTN 05/12/2023 V/v tổ chức Đoàn cán bộ đi học tập, trao đổi kinh nghiệm về triển khai, tổ chức thực hiện và quản lý Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023
8455/UBND-TH 05/12/2023 Cung cấp thông tin về bộ máy tổ chức, đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế
8456/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tham mưu hiệp y khen thưởng
8457/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 84/2023/NĐ-CP ngày 01/12/2023 của Chính phủ!
8458/UBND-KTTH 05/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 83/2023/NĐ-CP ngày 29/11/2023 của Chính phủ!
8459/UBND-KTN 05/12/2023 V/v báo cáo hiện trạng xây dựng nông thôn mới của các huyện còn “trắng” xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
8460/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v góp ý dự thảo Đề án liên thông cán bộ, công chức cấp xã với cấp huyện, cấp tỉnh
8461/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v tra cứu, thực hiện Thông tư số 17/2023/TT-BNV ngày 29/11/2023 của Bộ Nội vụ
8462/UBND-NCKS 05/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu thực hiện nhiệm vụ phân cấp, ủy quyền quản lý nhà nước theo Nghi quyết số 57/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
8463/UBND-KTN 05/12/2023 V/v chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ và bàn giao hồ sơ Trạm định vị GPS Quảng Nam
8464/UBND-KTN 05/12/2023 V/v rà soát các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã ký nhưng chưa trao cho người sử dụng đất
8465/UBND-TD 05/12/2023 V/v kiểm tra, xử lý đơn của bà Huỳnh Thị Một
8466/UBND-TD 05/12/2023 V/v hướng dẫn, trả lời kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Hội An liên quan đến giải quyết thủ tục đất đai của công dân
8467/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Nguyễn An
8468/UBND-TD 05/12/2023 V/v chuyển đơn của ông Đoàn Ngọc Thanh
8472/UBND-KGVX 05/12/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Khám bệnh, chữa bệnh
8473/UBND-KGVX 05/12/2023 Góp ý đối với dự thảo Hướng dẫn áp dụng, sử dụng các định mức, đơn giá, mức chi trong đầu tư ứng dụng CNTT
8474/UBND-KGVX 05/12/2023 Đôn đốc triển khai sơ kết tình hình thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022
8475/UBND-KTTH 05/12/2023 Ý kiến về dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá!
8358/UBND-TH 04/12/2023 V/v khẩn trương tham mưu Báo cáo phục vụ sơ kết thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 168 của Chính phủ
8359/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v giao nhiệm vụ cho Đoàn Luật sư tỉnh năm 2024
8360/UBND-NCKS 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ
8361/UBND-KTN 04/12/2023 V/v ý kiến đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Đường dây truyền tải 220kV từ thủy điện Đăk Mi 1 đi thủy điện Đăk Mi 2
8363/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19
8364/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v triển khai các nội dung liên quan đến công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn
8365/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tăng cường công tác quản lý xuất khẩu thủy sản sống qua Trung Quốc
8366/UBND-KTN 04/12/2023 V/v hoạt động tuyên truyền công tác thu, nộp Quỹ Phòng, chống thiên tai
8367/UBND-KTN 04/12/2023 V/v đảm bảo chất lượng thẩm định địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
8369/UBND-KTTH 04/12/2023 V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về thẩm định giá
8370/UBND-KGVX 04/12/2023 V/v báo cáo triển khai thực hiện Nghị định 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ
8371/UBND-KTN 04/12/2023 V/v tham mưu thực hiện Thông báo số 62/TB-HĐND ngày 30/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về nội dung liên quan đến Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường
8372/UBND-KTTH 04/12/2023 Giới thiệu và triển khai Nghị định số 82/2023/NĐ-CP ngày 28/11/2023 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23/8/2016 của Chính phủ!
8373/UBND-KTTH 04/12/2023 Theo dõi, tham mưu triển khai thực hiện Dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam”!
8374/UBND-KTTH 04/12/2023 Ủy quyền tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 12/2023!
8375/UBND-KTTH 04/12/2023 Tham mưu Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh!
8376/UBND-KTTH 04/12/2023 Báo cáo tình hình xử lý tài sản, trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức ở các đơn vị hành chính đã thực hiện sắp xếp giai đoạn 2019-2021 và phương án thực hiện cho giai đoạn 2023-2030 trình HĐND tỉnh!

WEBSITE VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Cơ quan: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam - 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353 852 739 Fax: 02353 852 748 Email: vpubnd@quangnam.gov.vn